MANGE MINNER: Stefi, Grete og resten av den store tivoli-familien sitter igjen med mange gode og morsomme minner om Thomas. Foto: Brynhild Marit Berger Møllersen

Første tivoli i Elverum uten Thomas

1. januar var Grete Norberg og Thomas Jakobsen i Bangkok, og spiste en hyggelig frokost. Så falt Thomas sammen og døde av et massivt hjerteinfarkt. En æra er over for tivolifamilien i Elverum.
Publisert