– Det var veldig hyggelig og helt uventa. Jeg har aldri tenkt tanken at jeg noen gang skulle bli slik heder til del, sier Laupsa som satte stor pris på å bli hedret, men som deler prisen med alle frivillige som har vært med på oppbygging og vedlikehold av senteret som er Nordens største seilflysenter der en tredel av all seilflyging i Norge foregår.

– Vi har drevet et møysommelig og langsiktig arbeid. Starmoen ligger gunstig til med gunstig situasjon i luftrommet. Det siste har strammet seg litt til etter som Forsvarets aktivitet har økt, sier Laupsa.

Fri og villig

Kulturprisutdelingen var siste punkt på programmet på Frivillighetens dag der Elverum kommune stilte med utlodning, underholdning, taler, kaker og kaffe for å hedre kommunens bærebjelker, de frivillige som står for stor innsats i samfunnet.

Assisterende rådmann Aasmund Hagen orienterte de rundt 30 frammøtte om frivillighetsmeldinga som kommunen skal legge fram for politikerne til høsten.

Den skal gi en oversikt over hvor stor den frivillige innsatsen i Elverum er, hva den betyr for trivsel og samfunnsbygging i kommunen, og hvilke samarbeidsformer de frivillige ønsker med kommunen.

Storslem til Bergheim

På programmet, som ble ledet av kultursjef Line M. Rustad, var også trekning av en halv gris, en fruktkurv og fire kvartkiloer med kaffe.

Bergheim IL ved Håkon Halvorsen og Geir Sletengen stakk av med begge hovedgevinstene, og sørget for proteiner og C-vitaminer i lange baner til Bergeberget.

Leder i likestillings- og mangfoldskomiteen, Eldri Svisdal (SV) minnet forsamlingen på hvor stor betydning de frivillige organisasjonene har og har hatt for likestilling og mangold i samfunnet, før hun orienterte om prosjektet kommunen skal ha sammen med Østlendingen neste år for å feire at det er 100 år siden kvinnene fikk alminnelig stemmerett.

– Vi kommer tilbake til det praktiske opplegget, men tenk etter hvilke kvinner vi skal løfte fram og portrettere i løpet av dette året, sier Svisdal.

En slepen diamant

Dansere fra Elverum kulturskole åpnet underholdningen på Frivillighetens dag, før Signe Marie Rustad, fri og ujålete entret scenen og sang slik at vi skjønner hvorfor plata hennes fikk terningkast seks.

Kultursjefen presenterte hennes om en uslepen diamant, men hun er da vitterlig slepen allerede.

Det er andre gang Frivillighetens dag arrangeres på denne måten, og kommunen vil gjerne at det skal bli en tradisjon med større besøk neste år.