Skal bygge ned gamle rv. 3 for mindre trafikk: Her kan det bli miljøgate inn mot Elverum

Når nye rv. 3/25 er ferdigstilt, er det tenkt at trafikkmengden flere steder på gamle rv. 3 vil gå ned. Derfor startes nå planleggingen med å «bygge ned» vegen. Nå er det varslet oppstart for to planer i Elverum og Løten.