Gå til sidens hovedinnhold

– Mer psykisk sjukdom i Elverum

Artikkelen er over 8 år gammel

Psykisk sjukdom, kols, astma og diabetes øker i befolkningen i Elverum. – Vi ser nå mer av det her enn i resten av landet. Hvorfor vet vi ikke, sier kommunelege Knut R. Skulberg.

Ifølge en ny rapport om helsetilstanden blant innbyggerne i Elverum øker sjukdommene nevnt ovenfor i så stor grad at det ikke kan sies å være utslag av tilfeldig variasjon.

Hvert femte sjukemeldingstilfelle i Elverum skyldes psykiske lidelser. Bare muskel- og skjelettplager er årsak til flere tapte arbeidsdager.

Kols/astma og diabetes type to blir ofte betegnet som livsstilssjukdommer. I rapporten fra kommunelegen pekes det på røyking og inaktivitet som mulige årsaker.

Andre forklaringer kan være genetiske forhold, mestringskunnskap eller lav utdanning i befolkningen.

Skulberg varsler også en sterk vekst i antall pasienter med demens: fra 350 i dag til rundt 500 i 2030.

Flere eldre

Rapporten fra kommunelegen viser en forventet økning i befolkningen i Elverum på cirka 300 personer årlig mot 2040.

Den største økningen kommer i aldersgruppa 60–80 år.

– Klarer vi å holde disse menneskene aktive og friske, vil vi kunne holde utgiftene nede, sier Skulberg.

Når folketallet i Elverum vil øke, skyldes det først og fremst innflytting til kommunen.

Det er lavere fødselstall i Elverum enn i landet ellers.

Nesten alle kommuner i Hedmark ligger under landsgjennomsnittet.

Flere utfordringer

Folkehelseprofilen som ble lagt fram i formannskapet onsdag, skal ikke legges i en skuff, understreker kommunelegen.

Det omfattende dokumentet skal være en rettesnor for planer og tiltak som berører folkehelsa.

– Dette er for å se om vi går i riktig eller gal retning, sier Skulberg.

Oversikten viser at Elverum har et variert arbeidsliv og færre arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.

Utfordringen er at flere av innbyggerne har uføretrygd, og andelen unge som mottar sosialhjelp over lang tid er høyere enn i fylket og hele landet.

Trives på skolen

På den positive siden indikerer folkehelseprofilen at ungdom i Elverum trives bedre på skolen enn det som er vanlig ellers i landet.

Ut fra dette blir det spennende å se hva som skjer med frafallet i videregående skole, mener Skulberg.

Tidligere data over frafall har ligget klart høyere enn landsgjennomsnittet.

Rapporten bekrefter videre at Elverum har drikkevann av meget god kvalitet.

Svevestøv og eksos i lufta i sentrum blir i år målt på nytt.

Det er tidligere dokumentert overskridelser i anbefalte grenseverdier for luftforurensning.

Kommentarer til denne saken