Har ingen tro på at miljøsvin rydder opp etter seg, blir gjerne med og rydder vekk svineriet

Espen Heiberg Rasch vil ha med seg folk, gjerne med traktor eller stor bil med tilhenger, til å rydde vekk søpla i Svartholtet i Elverum.