Det er planer om å bygge en vindmøllepark på mellom 44 og 52 vindmøllemaster i området Rakskiftet – Halvorsberget. På Rakskiftet (804 meter over havet) går grensa mellom Åmot og Elverum. Halvorsberget ligger delvis i Trysil og Elverum. Området, som er på 30 kvadratkilometer, ligger vest for Osensjøen, og er en del av skiområdet på Flishøgda.


– Planene inneholder 44–52 master. De er 200 meter høye og veier flere tonn. Det vil gå en anleggsveg bort til hver mast. Vi frykter at dette området vil gå fra å være et helt uberørt område, her går det ikke stier engang, til å bli et industrifelt, sier Tore Kjernli fra Oslo, og som har hytte i Osen.

Uberørt område

Han påpeker også at områdene rundt er berørt.

– Vi har skytefeltet for Regionfelt Østlandet rett nord, Trysilfjellet er også et turist- industriområde, Osensjøen er kraftregulert med svingninger i vannstanden på seks til sju meter. Osen har også planer om mer hytteutbygging. Rakskiftet-område ligger som er uberørt plett. Det må den fortsatt være, sier Kjernli.

Redusere

Lørdag var Naturvernforbundet i Hedmark på Skallberget (746 moh.) på Flishøgda og holdt appeller. Både leder for lokallaget i Elverum og Åmot, Gjermund Gjestvang, leder for fylkeslaget, Hege Sjølie og leder i Hedmark SV, Karin Wiik, holdt appeller.


De er alle opptatt av å la naturen være i fred, spesielt slike uberørte områder.


– Vi trenger strøm, vi trenger fornybar energi og vi trenger bærekraftig utvikling. Men først og fremst trenger vi å redusere strømbehovet vårt. Miljøpolitikken må være helhetlig. Å si ja til et så stort inngrep som medfører et industriområde i en uberørt natur, det er vi i mot, sier Karin Wiik.


Hun påpekte at Norge har et forbedringspotensial på ti kraftverk, og da særlig energisparing i bygg.
– Det skal være lønnsomt å spare på strømmen. Da vil det ikke være nødvendig med alle vindmøllene, sa Wiik.