Elverums varaordfører er kommunens representant i kirkelig fellesråd – og en varm tilhenger av et livssynsnøytralt seremonirom i Svenskebyvegen.

Del på Facebook

– Nå har vi akkurat kjøpt tre eiendommer der store deler skal opparbeides til gravplass, sukker han over kritikken.
I tillegg skal mellom 200 og 300 plastgraver behandles slik at gravene kan brukes på nytt, og nye gravfelt etableres flere steder i kommunen.

– Ved å gjøre disse grepene får vi veldig stor kapasitet. Vi prater om kapasitet for generasjoner, mener Arnfinn Uthus.

Han er ikke overrasket over utspillet fra prost Sevat Lappegard og sokneprest Ole Kristian Bonden, og understreker at han ikke ønsker en konflikt med kirka i denne saken.

– Men jeg håper virkelig de kan være så storsinnet at de ser at også andre grupper har behov, og at dette er en gylden mulighet, sier Uthus.