Ifølge kommunikasjonsrådgiver Kari-Anne Dobloug i Hedmark politidistrikt skal den avskjedigete overlegen ha brukt lagbilder fra idrettsarrangement, intervjuer og gratulasjonsannonser i aviser hvor det sto navn for å finne jenter. Han skal også ha brukt Internett. Ofrene har ikke kun vært tilfeldig utvalgte.

Flere på laget

En idrettsleder i Hedmark har bekreftet overfor Østlendingen at en 14-åring på et lag har blitt kontaktet av ham. Meldingen inneholdt en forespørsel om kontakt. Jenta viste meldingen til sine foreldre. De har anmeldt forholdet til politiet. Jenta svarte aldri på meldingen.

Idrettslederen bekrefter også at flere andre jenter på samme laget ble kontaktet av ham. De skal heller ikke ha svart på meldingen fra ham.
– Han har utgitt seg for å være en jevnaldrende jente, og sendt forespørsler. Noen jenter har svart; «Denne har du sendt feil», så har han svart med meldinger som «Ja, den var visst feil, men vi kan jo holde kontakten for det». Slik har han klart å opparbeide seg kontakt, sier Kari-Anne Dobloug.

– I hvor lange tid har han drevet med dette?
– Over flere år. Vi snakker om mellom fem og ti år. Vi har funnet gamle saker som har vært uoppklarte, som vi nå har fått en løsning på. Disse blir lagt til siktelsen.

Korrespondansen

– Hvor mange har han hatt kontakt med?
– Det er vanskelig å si. Men på de 11 telefonene hans har vi funnet lister som inneholder rundt 500 unike navn. Det er ikke dermed sagt at han har vært i kontakt med alle.

– Tar dere kontakt med alle?
– Nei. Vi ser på korrespondansen. Om han har sendt ut den samme tekstmeldingen, gjerne uskyldig, til ti jenter samtidig, og en har svart, så har vi konsentrert oss om den korrespondansen. Folk med datakompetanse jobber sammen med folk med analysekompetanse. Det er en krevende jobb, for vi må være 100 prosent sikre og ha håndfast dokumentasjon, sier Dobloug.

Politiet har funnet identiteten til 30 jenter, hovedsakelig fra Hedmark. 20 er omtalt i siktelsen mot den 38-årige anestesilegen. Flesteparten av disse er hjemmehørende i Hedmark-kommuner.