– Vi i kirka ønsker velkommen et livssynsnøytralt seremonirom. Det er en viktig og god sak, men tomta er feil. Her må de bare finne en annen løsning, sier prosten om forslaget som onsdag ble lagt fram i Elverum formannskap.

Sammen med sokneprest Ole Kristian Bonden ønsker Lappegard å minne politikerne om at den tidligere barnehagetomta er planlagt brukt til en utvidelse av Elverum kirkegård.

Del på Facebook

– Så blir det plutselig kastet inn et nytt forslag, uten noen drøftinger på forhånd, og på tvers av tidligere vedtak i kommunen, sier Sevat Lappegard.

Les også: Ber prosten være storsinnet

Dersom lokalene i Svenskebyvegen skal bygges om til et livssynsnøytralt seremonirom, slik det ble skissert i formannskapet, vil det beslaglegge 300 graver. Da må Elverum anlegge ny kirkegård, fastslår prosten.

– Det er så viktig å sikre Elverum tettsted tilstrekkelig gravplass. Vi trenger nye områder, også for andre trossamfunn, sier Lappegard.

Overrasket

For en del år tilbake var det satt av arealer til en kirkegård på Strandmoen. Da denne tomta ble omregulert, var forutsetningen at det skulle anlegges kirkegårder i Hernes og Heradsbygd, og at kirkegården i Leiret skulle utvides. Sevat Lappegard synes det er veldig overraskende at det siste nå ser ut til å være glemt.

– Lar vi bygget bli stående, så forkludrer det alt som er gjort av vedtak og planlegging, sier Lappegard.
Hvis tomta blir frigjort, har kirka anslått at behovet for gravplasser er dekket i 50 år framover. Kanskje enda lenger, fordi kremasjonsprosenten går opp, tilføyer prosten.

– Hvor lenge er det plass nok på dagens kirkegård?

– Hvis vi mister 300 plasser, så vil det fylles opp 15–20 år før, sier Lappegard.

Bør diskuteres

Ole Kristian Bonden håper at politikerne nøye vurderer bruken av den tidligere barnehagetomta.

– Det er riktig og viktig å få et livssynsnøytralt seremonirom. Men det er også viktig med gravplasser. I lys av det bør tomtevalget diskuteres, sier soknepresten. Han er enig med prosten i at det vil være et stort paradoks om et livssynsnøytralt seremonirom i Elverum skal stå i veien for et gravfelt for andre trossamfunn.