– Min reaksjon er at det er vikarierende motiver ute og går, sier Tom Spjeldnæs etter at prost Sevat Lappegard hevder gamle Svenskebyen barnehage er feil sted å etablere et livssynsnøytralt seremonirom i Elverum.

Del på Facebook

– Jeg synes det er trist at prosten går ut og legger snubletråder i saken. For dette er den eneste muligheten vil har til å få et livssynsnøytralt seremonirom i tilknytning til gravlunden, fortsetter Spjeldnæs.

Har jobbet i 16 år

Elverumsingen har fartstid som lokallagsleder, fylkesleder og varamann til hovedstyret i Human-Etisk Forbund. Han er i dag gravferdstaler og styremedlem i Elverum og omegn lokallag. Helt siden 1995 har han jobbet for å få på plass et livssynsnøytralt seremonirom i Elverum, og har sammen men kirkas folk kommet med innspill til arbeidet med skissene som nå er klare.

Spjeldnæs har lite til overs for at prost Sevat Lappegard og sokneprest Ole Kristian Bonden bruker behovet for en større gravplass som argument mot planene.

– Gravplasser er ikke noe problem å oppdrive. Man må etablere nye når det er fullt, og nå har kommunen nettopp kjøpt ut tomter for å bygge driftssentral og få flere gravplasser. Det skulle dekke behovet i mange år framover.
Han viser også til at det skal gjøres grep på flere av gravlundene ellers i kommunen.

– De ønsker ikke dette

Tom Spjeldnæs hevder prosten og soknepresten i realiteten forsøker å forkludre hele planen, og gjentar påstanden om at de opererer med vikarierende motiver.

– Nettopp fordi de ikke ønsker at det skal tilrettelegges for dette. Det er litt trist når de sier at kirka skal være åpen og inkluderende. De har mulighet til å vise det nå, ved å støtte opp om dette, sier Spjeldnæs.

Han poengterer at det vil bli et helt nytt kjøle- og visningsrom i de gamle barnehagelokalene – som også kirka vil nyte godt av. Her kan familie og venner ta et siste farvel med avdøde under verdige forhold.

Det blir også plass til samtaler og møter på huset. Det livssynsnøytrale seremonirommet kan dessuten brukes av så vel kirkas kor som andre tros- og livssynsorganisasjoner.