– Vi tenker rett og slett at vi bygger for framtida, fastslår eiendomsdirektør Rolf-Harald Holand i Sektor Eiendomsutvikling AS – som eier og driver Kremmertorget i Elverum.

– Selv om det er få elbiler i Elverum i dag, skal vi tross alt sette opp et bygg som skal stå i mange tiår. Da må vi følge utviklingen, fortsetter han.

Uttalelsen står i sterk kontrast til det direktør Stig Ø. Kvarsnes i Rema Eiendom Øst AS sa til Østlendingen i forrige uke. Selskapet hans skal bygge ut Nordmo-tomta på Vestad, i tillegg til en tomt i Prestmyrbakken. Begge steder krever kommunen at det etableres ladestasjoner for elbiler – noe Kvarsnes og selskapet mener kommunen ikke kan kreve.

– Vi har en helt annen tankegang når det gjelder dette. Vi synes det er helt naturlig, og vi hadde kanskje gjort det selv om det ikke hadde vært et krav fra kommunens side, sier Rolf-Harald Holand.

– Minimal investering

I utbyggingsavtalen mellom Sektor Eiendomsutvikling AS og kommunen heter det at det skal etableres minst en ladestasjon med to uttak for elbiler.

Ved Strandtorget kjøpesenter i Lillehammer, som selskapet også eier, ble det etablert en ladestasjon for et års tid siden. Ifølge Holand snakker man om relativt små utgifter både til etablering og drift.

– Jeg er ikke sikker på hva investeringen eksakt er, men det er minimalt i den store sammenhengen. I forhold til de andre investeringer vi gjør utendørs i Elverum, med ny rundkjøring, opparbeidelse av en ny Kirkevegen mellom de to rundkjøringene, gangfelt og tilrettelagt for buss, er ladestasjonen en minimal utgiftspost.

Byggestart i september

– Hva synes du om at Rema Eiendom Øst AS protesterer mot kravene om ladestasjon?

– Jeg er av den oppfatning at jeg har mer enn nok med mine prosjekter, både på Kremmertorget og andre steder i landet, og tenker ikke på hva andre utbyggere tenker og sier, sier Holand diplomatisk.

Utbyggingsavtalen er ute til høring fram til 28. juli. Så forventer man byggestart i siste halvdel av september. Holand opplyser at miljøaspektet blir et sentralt aspekt ved hele det nye Kremmertorget.