Tror ikke på<br>vegvedtak

SENTRUMSUTFORDRINGER: Ordfører Terje Røe mener at trafikkutfordringene i sentrum må løses for at sentrale myndigheter skal være med å betale.	Foto: Kjell Arne Fridtun

SENTRUMSUTFORDRINGER: Ordfører Terje Røe mener at trafikkutfordringene i sentrum må løses for at sentrale myndigheter skal være med å betale. Foto: Kjell Arne Fridtun

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ordfører Terje Røe (A) tror ikke at kommunestyrets vedtak om en omkjøringsveg blir realisert. – Utfordringene for Elverum sentrum må være med for å få finansiert prosjektet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Jeg opplever en hoderystende undring over det vi holder på med i Elverum. Jeg skjønner reaksjonene fra både Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune. Som ordfører opplever jeg det som vanskelig. Og rekker vi nye runder før fristen 1. februar 2011, som kommunestyret forutsetter? Da må det nemlig være klart for å bli med i neste rullering av Nasjonal Transportplan for 2014-2023, sier Terje Røe. Sist uke vedtok Frp, Høyre, SV, Team Elverum og deler av Venstre å forkaste bruforslagene og gikk for å utrede omkjøringsveg.
På direkte spørsmål om han vil ha en omkamp om vedtaket, ikke minst etter at Fremskrittspartiet mener at partiets syn faktisk ikke kom fram, mener han det spørsmålet må rettes til Frp.

Ingen løsning for sentrum

– Jeg tror ikke vedtaket blir gjennomført, sier Røe: – Hvis vi skal ha en omkjøringsveg rundt Elverum som ikke løser utfordringene for sentrum, får vi ikke finansiert det. Vi skal ha med oss Stortinget, og jeg er meget skeptisk til om vi får finansiert et omkjøringssystem. Jeg skjønner fylkesråd Svein Borkhus sine uttalelser om et luftslott, sier Røe.

Store utbygginger

– Kremmertorget og Mart’nSenteret skal utvides med mange tusen kvadratmeter og de vil bygge parkeringshus for flere hundre biler. De trenger infrastruktur som er vegbasert for å ta imot kunder fra omlandet til Elverum. Vi vet også at Sykehuset Innlandet skal gjennom en strukturdiskusjon. Elverum må utvikles som akuttsjukehus. Da må vi stille opp med god veg fram til sjukehuset, spesielt fra vest. Jeg føler at noen tror at vi kan bygge veger rundt byen for å redusere trafikken, men vi må tilfredsstille sentrumstrafikken. Litt spissformulert vil jeg si at vi utvikler ikke Elverum sentrum med ensidig å legge til rette for barnevogner og rullatorer i Magnus Hamlanders veg, sier ordfører Terje Røe.

Konsekvensutredning

– Vi må nå ha en gjennomgang av prosessen med bakgrunn i kommunestyrevedtaket, sier Røe: – Rådmannen må komme tilbake med en sak til formannskap og kommunestyret med en anbefalt framdriftsplan for å gjennomføre kommunestyrets vedtak. Her må det blant annet være et detaljert forslag om utredninger. Det er viktig for meg å få fram konsekvensene til alternative bruplaner og omkjøringsveger og hvilke betydning dette har for sentrumsutviklinga.

Artikkeltags