– Vil koste langt<br> over 500 millioner

Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

En ytre ringveg rundt Elverum sentrum vil koste langt over 500 millioner kroner, anslår Statens vegvesen, som ikke har ressurser til å utrede prosjektet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Konsekvensen er at vi bruker noen år til, sier fungerende plan- og kommunalteknisk sjef i Elverum kommune, Atle Ruud.

Han vil legge fram en sak for formannskapet 25. august, som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i april om å utrede omkjøringsveger som framtidig overordnet vegsystem i Elverum.

Kommunestyret forkastet brualternativene som Statens vegvesen anbefalte i en forprosjektrapport.

Har ikke tid

Nå bekrefter Vegvesenet tidligere signaler fra avdelingsdirektør Aud M. Riseng og slår ettertrykkelig fast at de ikke kan bruke tid og penger på en ny og omfattende utredning i Elverum.

«Som kommunen er kjent med arbeider Statens vegvesen for tiden under betydelig press for å realisere et handlingsprogram for investeringer i vegsystemet i Hedmark, som er mer ekspansivt og inneholder flere prosjekter enn på svært lenge. Alle våre egne tilgjengelige ressurser går med til dette, og vi beslaglegger også betydelig planleggerkapasitet hos konsulentbransjen. I en slik situasjon ser vi det som nærmest umulig å kunne tilby noen vesentlig bistand til et utredningsprosjekt av et slikt omfang som det kommunen nå ønsker å sette i gang.»

Det skriver fungerende avdelingsdirektør for region øst i Vegvesenet, Per Magnar Klomstad, i et brev til Elverum kommune.

Lang prosess

Realiseringen av en ytre ringveg i Elverum vil innebære investeringer som langt overstiger en halv milliard kroner, fastslår Klomstad. Han gjør oppmerksom på at tiltaket dermed må gjennom en ekstern kvalitetssikringsprosess, som styres av Samferdselsdepartementet.
Det er regjeringen som har bestemt at alle vegprosjekter av en viss størrelse skal underkastes en særlig grundig prosess. Målet er å sikre bedre statlig styring med planleggingen.

– Det som er klart er at Vegvesenet går ikke inn med noe før dette er avklart, sier Atle Ruud.
Han vil nå utarbeide et notat som grunnlag for den videre prosessen i Elverum kommune.
 

Artikkeltags