Helse- og omsorgsdepartementet er nå i ferd med å sluttføre sin innstilling til «Nasjonal helse- og omsorgsplan», som kommer som ei stortingsmelding tidlig i oktober.

– Helsepolitikken, og spesielt sjukehusstrukturen, er et veldig politisk område. De regionale helseforetakene må forholde seg til de signalene som Stortinget gir, sier Sandbakken.

Vil ikke ha helseforetak

Han representerer Senterpartiet som hele tida har vært imot at helseforetakene skulle få en slik makt som de i dag har. I dag er Norge delt inn i fire helseregioner, som igjen er delt inn i mindre geografiske foretak. Eksempelvis er Sykehuset Innlandet en del av Helse Sør-Øst, som spenner fra Tynset til Kristiansand. – Jeg mener at politikerne har gitt fra seg altfor mye styring til foretakene. Det har vært en betydelig diskusjon mellom Ap og Sp om disse tingene. Jeg mener at sjukehusene må styres mer. Det betyr struktur, hva et lokalsjukehus skal inneholde, eksempelvis akuttfunksjoner og fødetilbud.

Politikk

– Hvorfor er det så nødvendig?

– Sjukehus betyr mye for folk. De vil ha nærhet til akuttsjukehus og fødetilbud. Foretakene tenker mer fag enn politikk. Jeg mener det trengs sterke politiske føringer for hvor og hvordan faget skal utøves, sier Sandbakken.

I regjeringas samarbeidserklæring, Soria Moria II, heter det at ingen sjukehus skal legges ned.

– Hovedpoenget er at Stortinget må inn og definere hva et lokalsjukehus skal være. Hvilke minimumstilbud skal et lokalsjukehus tilby? Det må komme fram i den nasjonale helseplanen. Han har stor tru på at regjeringspartiene kommer fram til en enighet om disse spørsmålene.

Styringssignal

– Men er det ikke pengesekken som til sjuende og sist avgjør uansett?

– Det er helt vanlig at staten gir styringssignal, eksempelvis til kommunene. Det er et helt vanlig prinsipp. Det skal være samsvar mellom økonomi og de føringene som gis. Men foretaksmodellen for sjukehussektoren gir for stort handlingsrom, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken.