- Produksjonsavtalen er gledelig for både Curida og norsk helseindustri. At norske bioteknologiselskaper på et tidlig tidspunkt legger produksjon til Norge, betyr at vi over tid bygger opp spisskompetanse på deres teknologi. Da vil vi også beholde kompetansen og arbeidsplassene her i landet når selskapene lykkes internasjonalt, sier Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida.

Skymoen har allerede vært offensiv, gått ut og sagt at helseindustrien i Norge kan skape 10.000 arbeidsplasser og bli en næring av stor betydning for norsk økonomi framover.

- Det er veldig hyggelig for oss å konstatere at et norsk produksjonsselskap er konkurransedyktig. Vi har valgt Curida fordi de er en kvalitetsbevisst organisasjon som har lang erfaring med produksjon av sterile legemidler, samtidig som de er konkurransedyktige på pris, sier Per Walday, daglig leder i PCI Biotech.

PCI Biotech er et norsk kreftfokusert bioteknologiselskap notert på Oslo Børs (Axess). Selskapet utvikler terapeutiske produkter basert på sin patenterte fotokjemiske internaliseringsteknologi (PCI). PCI-teknologien fungerer ved styrt endosomalfrigjøring og vil derigjennom kunne utløse det fulle potensialet for et bredt spekter av kreftterapier.