Pinsekirken vil bygge ny kirke

TRENGER MER PLASS: Rolf Skavern jr. (til venstre) og Tore Bjørn Ringås i Pinsekirkens sal, der det er plass til 120 personer.
$BYLINE_ON$Foto: Knut Fjeld$BYLINE_OFF$

TRENGER MER PLASS: Rolf Skavern jr. (til venstre) og Tore Bjørn Ringås i Pinsekirkens sal, der det er plass til 120 personer. $BYLINE_ON$Foto: Knut Fjeld$BYLINE_OFF$

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Pinsekirken i Elverum opplever nå en så sterk vekst i oppslutning og aktiviteter at menigheten planlegger utbygging på Vestad – eller aller helst bygging av ny kirke et annet sted i sentrum.

DEL

Si din mening nederst i saken!

I Herrens Hus er det som kjent mange rom, men i Pinsekirken i Anne Moes gate er det for få. Selv om kirkebygningen er ombygd og påbygd flere ganger etter at den ble overtatt av pinsemenigheten i 1964, er plassbehovet nå i ferd med å bli akutt.

– I salen har vi 120 plasser, og det er nok ved de fleste gudstjenestene, men vi har etter hvert fått et så betydelig aktivitetsnivå på kveldstid og i helgene at vi rett og slett har mangel på lokaler, sier pastor Rolf Skavern jr. og medlem av lederskapet i menigheten Tore Bjørn Ringås.

Bygge ut eller nytt?

En komité har arbeidet siden i fjor høst med alternativer, og det står nå mellom kjøp av en naboeiendom og utbygging av den eksisterende kirkebygningen, eller reising av et nytt kirkebygg et annet sted i sentrum.

– Vi må naturligvis vurdere økonomien, men ut fra et praktisk synspunkt vil nybygg være mest ønskelig. Her i Anne Moes gate er det bygd om og på så mange ganger, og vi vil aller helst kunne planlegge noe som er praktisk, fleksibelt og hensiktsmessig, sier Skavern.

Han understreker at menigheten har vurdert lokaliseringsalternativer, men at det ikke er gjort noe valg. Det har heller ingen umiddelbar hast med å komme videre, planleggingen skjer i et perspektiv på 3-4 år.

Må være sentralt

– Vi vil helst eie framfor å leie, og vi må dessuten ha en beliggenheten for pinsekirken som er minst like sentral, og helst enda mer sentrumsnær enn i dag. Mange av våre brukere er barn og ungdom, påpeker Skavern.

Pinsemenigheten i Elverum har sin historie helt tilbake til 1927, og oppslutningen og aktiviteten har variert stort. Fra 12 medlemmer på 1960-tallet til dagens 130.

– Det er likevel mange flere som går her, og som deltar i ulike sammenhenger; de har kanskje funnet ut at dørstokken er lavere og at det er høyere under taket i Pinsekirken enn de hadde trodd på forhånd.

300 i uka

På en ganske så gjennomsnittlig uke er det mer enn 300 besøk i pinsekirken i Elverum. Gudstjenestene har en gjennomsnittlig oppslutning på 83 personer, ellers er det mange tilbud og aktiviteter for alle aldersgrupper.

Skavern og Ringås ser optimistisk på framtiden, både med tanke på den stigende interessen og det økende engasjementet i forhold til de grunnleggende kristne verdiene, og dessuten i forhold til den relativt lave alderen på de voksne, døpte medlemmene.

– Vi er nede i et snitt på 45 år blant voksne medlemmer, vi har mange etablerte unge ektepar med oss. Det gjør oss trygge på at vi kan satse for å utvikle oss videre og gi et enda bedre tilbud.

Artikkeltags