Rosen kommer fra kulturvernleder i fylket, Elisabeth Seip, sammen med et tilskudd på 40.000 kroner til innsamling og dokumentasjon av industrivirksomheten i Kverndalen, eller Kværndalen Brug, som det het i 1890.

Ildsjelen og historikeren fra Jømna medgir at han er veldig glad for støtten, og stolt:
- Jeg føler at dette er en anerkjennelse av prosjektet og arbeidet jeg har holdt på med i flere år, sier Terje Lund.

Møteplass

Prosjektet har fått navnet "Møteplass med kongelige privilegier" og henspiller på den gamle kvernplassen ved elva og garden Ljodma, i dag henholdsvis Jømna og Lømo. Her la elverumsgründeren Christian Østmo grunnlaget for en omfattende mekanisk, industriell virksomhet i tilknytning til fossefallene.

Fylkesdirektøren finner arbeidet med å nøste fram denne sentrale delen av fylkets og landets industrihistorie som svært betydningsfull, ifølge Seip. Også sentrale nasjonale historikere og lokalhistorisk institutt har vist sin interesse for et samarbeid.

Elverum kommune har hittil støttet prosjektet med 20.000 kroner.
- Nå vil jeg garantert kunne realisere prosjektet, sier Terje Lund, som allerede er i gang med å samle inn, bearbeide og systematisere materiale.

Ut på nettet

De lokalhistoriske skattene vil etter hvert bli tilgjengelig for publikum på ei nettside: www. historisk-arkiv.no.

På sikt håper Terje Lund å ta prosjektet enda et skritt videre, ut av data-arkivene og tilbake til Kverndalen, i form av en kulturminnesti.

Den såkalte Skaftfabrikken, eller "Skaften", er det eneste industribygget som står igjen på området i dag. Bygningen er i forfall, og hvis den ikke blir vernet og ivaretatt vil et viktig kulturminne gå tapt, påpeker Lund.