Slik blir lærerfordelingen i Elverum-skolen. Se hvem som skal jobbe hvor

I alt 25 lærere i grunnskolen i Elverum har måttet skifte arbeidssted på grunn av at Ydalir skole skal settes i drift, og for å få fordelt kompetansen jevnt på skolene. Her er lista: