Det var liten tvil om at flere av de ansatte på Moen sykehjem klødde i bena etter å få løpe ut i vinterværet i går. De skulle nemlig kaste seg ut i første del av frisklivsprosjektet som innebærer økt bevissthet på fysisk aktivitet. Prosjektet er et tiltak innen Kvalitetskommuneprosjektet.
– Målet er først og fremst at hver enkelt deltaker skal få en positiv fysisk effekt av prosjektet, og at dette er noe de ønsker å fortsette med. På sikt kan en begynne å tenke på at dette er en god måte å forebygge sjukefraværet på, smiler prosjektleder i Kvalitetskommuneprosjektet, Turid Bratvoldengen.

Testes

Prosjektet er i regi av HMS-øst, og det er fysioterapeut Wenche Røset og ryggombud i Elverum kommune, Inger Larmerud, som vil drive frisklivsgruppa. Bratvoldengen skal skrive evalueringen som blir en del av Kvalitetskommuneprosjektets rapport. Denne skal eventuelt presenteres på en kvalitetskommunekonferansene.
Frisklivsprosjektet starter med en gåtest for alle deltakerne. Etter at testen er evaluert vil ryggombud i Elverum kommune, Inger Lamerud, og fysioterapeut, Wenche Røset, utarbeide programmet videre i samarbeid med gruppa. Det eneste som er sikkert er at det skal trenes både individuelt og i grupper. Dessuten skal det holdes temasamlinger hvor treningsteori er inkludert.
En del av treningen vil foregå i arbeidstida. Likevel er det en forutsetning for å få være med på prosjektet at man følger et program også på fritida.

Sosialt

Det er 14 ansatte som får være med på prøveprosjektet i første omgang. Dersom trimmingen blir en positiv opplevelse for disse, er håpet at ordningen skal kunne overføres i flere enheter i PRO-sektoren (pleie-, rehabilitering- og omsorgssektoren) og andre fagavdelinger i Elverum kommune.
Effekten av prosjektet kunne man se allerede torsdag da de ansatte fikk på seg treningstøyet og pulsklokkene som de har fått av HMS-øst. Latteren, smilene og pågangsmotet foran gåtesten som åpner prosjektet, var tydelig på plass.
– Ikke bare er dette godt for den fysiske helsa, men også for det sosiale. Det er nok positivt for de ansatte å møtes på en annen arena enn bare på jobb, sier Larmerud.

Håper på smitteeffekt

Prosjektet vil pågå fram mot sommeren da det skal tas en ny gåtest. Dersom deltakerne mener prosjektet har sørget for en opptur for egen trivsel, vil det avgjøres om prosjektet skal videreføres da.
– Sjukepleiere har en tung og slitsom arbeidsdag, men alle vet at det å være i god fysisk form kan være en god måte å forebygge belastningsskader på. Vi håper at prosjektdeltakernes får det gøy, og at deres motivasjon kan ha en smitteeffekt på flere ansatte og flere arbeidsplasser, smiler Bratvoldengen.