Økonomisvikt og fall i elevtall i Elverum kan føre til dramatisk endring

Elverumskolene vil ha 186 færre elever ved utgangen av 2024. Fallet i elevtallene er såpass dramatisk at flere partier nå vurderer å samle alle ungdomsskoleelevene i Elverum ved Elverum ungdomsskole.