Elverum Arbeiderparti har hatt årsmøte, og der ble dette forslaget til vedtak meislet ut. Det sendes til årsmøte i Innlandet Arbeiderparti til behandling. om flyttingen av arbeidsplasser til Hamar.

– Innlandet Arbeiderparti mener det er viktig at Eidsiva og Elvia fortsatt skal ha en desentralisert drifts- og organisasjonsstruktur. En sterk tilstedeværelse i hele nettområdet er avgjørende for at folk i Innlandet skal oppleve Eidsiva/Elvia som sin regionale virksomhet. Arbeidsplasser som Elvia i dag har i Kongsvinger, Elverum, Lillehammer og Gjøvik knyttet til administrasjon, nettdrift og kundeservice bør videreføres der de er i dag, og ikke flyttes til Hamar, heter det i forslaget.

Dette er begrunnelsen til Elverum Arbeiderparti:

– Elvia planlegger samling av 200 ansatte i Hamar sentrum, der ca. 100 er arbeidsplasser fra Oslo og der resten i hovedsak kommer fra Elvias nåværende arbeidssteder i Kongsvinger, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Dette er problematisk både ut fra samfunnsmessige vurderinger og ut fra hensynet til de ansatte. For å beholde jobben må ansatte enten flytte til Hamar eller belage seg på en svært mye lenger reisevei enn i dag. Noen vil få arbeidsreiser på mer enn 3 timer til og fra arbeid hver dag. Arbeidsoppgaver knyttet til kundeservice, administrasjon og merkantile oppgaver kan løses desentralisert – dette gjøres i dag og har vært løst slik i mange år i Eidsiva-systemet. Da Eidsiva og Hafslund ble fusjonert, het det i aksjonæravtalen for det nye nettselskapet (Elvia) at hovedkontoret skulle ligge på Hamar og at selskapets ledelse skulle lokaliseres dit.

– At hoveddelen av Hafslunds virksomhet i Oslo flyttes til Hamar, er derfor naturlig. Imidlertid slår aksjonæravtalen også fast at organiseringen av nettvirksomheten skal være basert på en desentralisert modell for drift og organisasjon, og det understrekes at de eksisterende kompetansemiljøene skal sikres og videreutvikles. Det slås også fast at medarbeidernes kompetanse og de sterke fagmiljøene er nettselskapets viktigste suksessfaktor, og at nettselskapet skal opprettholde en sterk tilstedeværelse i hele nettområdet. Da rimer det dårlig å avvikle nettopp det som er den desentraliserte organisasjonen i Innlandet, og tvinge ansatte til å bryte opp fra fagmiljøene sine og enten flytte eller slutte i jobben – eller akseptere en såpass lang reisevei at den ikke lar seg kombinere med et alminnelig familieliv.

For Elverums vedkommende er det inngått skriftlige avtaler mellom Elverum kommune og Eidsiva i forbindelse med at Elverum Energi Nett ble innfusjonert i Eidsiva, som skal sikre at virksomheten i Elverum består og videreutvikles nettopp i Elverum. Å skulle gå vekk fra dette fra Eidsivas/Elvias side, framstår som uklokt; et offentlig eid selskap som dette må opptre skikkelig og i tråd med inngåtte avtaler og intensjoner. Det samme gjelder for de øvrige lokasjoner i Innlandet: Et stort og offentlig eid nettselskap bør bidra til vekst, utvikling og arbeidsplasser mer enn i én kommune og ha en raus arbeidsgiverpolitikk som ivaretar de ansatte – ikke skyver dem ut eller påfører dem vesentlig byrdefullhet dersom de vil beholde jobben.