Et år etter sammenslåingen av Hedmark og Oppland vil det nye selskapet Eliva sentralisere arbeidsplassene, som inntil nå har vært fordelt rundt i Innlandet, til Hamar. Det skal bygges nytt administrasjonsbygg og 200 arbeidsplasser skal flyttes dit. 100 av disse kommer fra Oslo, som er en god ting siden det er desentralisering. De resterende 100 kommer fra Kongsvinger, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Dette er sentralisering av distriktsarbeidsplasser.

Rødt argumenterte sterkt imot sammenslåing bl.a. fordi det ville føre til sentralisering, dette ble avvist med at man hadde avtaler som sikret lokale arbeidsplasser. Det viser seg å ikke holde.

Rødt argumenterte også imot sammenslåingen fordi vi mente den politiske innflytelsen til eierne i Hedmark og Oppland ville bli svekket. Nå argumenterer krefter i AP og SP, som stemte for sammenslåingen, imot sentraliseringen! De vil bruke den eiermakta som politikerne har til å endre vedtaket.

Det blir spennende å se hvordan dette vil gå, Rødt håper selvsagt at de når frem, men er redd realitetene vil vise at politisk etterpåklokskap ikke vinner fram mot sentraliseringens makt.

Saken omkring Elvia er bare ett eksempel på at innholdet I distriktspolitiske uttalelser ikke står til troende. Et annet er sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet. En sammenslåing som AP og SP var imot og de argumenterte godt for dette standpunktet. Med en gang Innlandet var et faktum forsvant motargumentene og i dag vil ikke AP og bare deler av SP arbeide for en reversering av det som de den gang beskrev som maktovergrep og sentraliseringsiver.

Nå er vi midt opp i en diskusjon om sykehusstruktur. Her har det vært stor politisk enighet om å sentralisere funksjoner til Mjøssykehuset i Moelv. Når nye analyser viser hva slags effekt dette vil få for helsetilbudet i de områdene som får svekket tilbud, er folkeopprøret tydelig og sterkt. Da begynner også politikerne å realitetsorientere seg og dette skaper grunnlag for nye vedtak lokalt.

Også her heier Rødt på lokale krefter og støtter de som arbeider mot sentralisering. Så blir det spennende å se om vi i fellesskap når frem.

Svein Ørsnes
Stortingskandidat for Rødt Hedmark