Dette er et svar til Berit Helbergs innlegg «Naturen skal ikke forvaltes på personlige meninger».

Først til innsenderens utdypning om ulv på vandring og etablering av revir.

Vinteren 2010 hadde vi 2 ulverevir som berørte Elverum kommune, Julussareviret og delvis Kynnareviret.

Nå 10 år senere, våren 2020 har vi 5 ulverevir som berører Elverum kommune, Letjennareviret, Hernesreviret, Ulvåareviret, Kynnareviret og Hornmoenreviret.

Fortettingen av ulverevir har skjedd nettopp på grunn av at svensk ulv som er på vandring finner seg partner på norsk side av grensa, og etablerer nytt revir, stikk imot det Helberg her skriver i sin mening?

Ledertispa i Hernesreviret er svensk, ledertispa i Ulvåreviret er svensk, og lederhannen i Hornmoereviret er svensk.

I tillegg til dette ble også den tidligere lederhannen i Juvbergsreviret avbildet av undertegnes viltkamera nord for RV25 30.8.2018, slik at Juvbergsreviret denne sesongen brått ble utvidet inn på Nordre Elverum.

Vi kan synes å mene akkurat det vi vil i dette landet, men hvordan er det mulig å profilere seg som dyreverner, når du vet hva dette ene dyret du vil verne gjør mot andre dyr?

Dette ene dyret denne «dyreverneren» vil verne, utfører kun terrorisme og lidelser for andre dyr i vår fauna, andre dyr lever konstant i frykt døgnet rundt for å bli revet i fillebiter, eller bli revet av bit for bit for så å dø en langsom pinefull død!

De som har sett med egne øyne hva dette ene dyret denne «verneren» vil verne utfører, kan da umulig kunne forsvare dette dyrets handlinger og kalle seg en dyrevenn eller dyreverner!

Så jeg vil anbefale Berit Helberg i framtidige innlegg, både i lokalaviser og andre sosiale medier, om å lese seg opp på ulv og vurdere en annen tittel enn å profilere seg som «dyreverner».

Stein Langdalen
Medlem Nordre Elverum JFGF (Rovdyrreservat)