Torsdag legger regjeringa fram sitt statsbudsjett for neste år.

Og sjeldent har vi opplevd så klare forsøk på å dempe forventningene.

Signalene har vært glassklare fra alle regjeringspartienes representanter; her blir det lite å hente for mange og det er bare å forberede seg på skuffelser. Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet tøffe tak og forberedt partiapparatet på at dette budsjettet skal bli tøft å forsvare.

Tøffe økonomiske tider med inflasjonsspøkelset hengende over oss, er det allerede på det rene at vi ikke kan regne med noen utvidelse eller styrking av velferdsordningene våre. Snarere må vi regne med kutt der det er mulig å kutte.

Det som ikke er uvanlig når vi nærmer oss statsbudsjett, er lekkasjer.

Vi vet at regjeringa vil styrke beredskapen og sikkerheten gjennom å gi mer til Forsvaret. Videre vet vi at det kommer nærmere 700 millioner kroner til den hardt pressede fastlegeordningen.

Skatteskjerpelser for havbruksnæringa og kraftprodusenter i milliardklassen er varslet. Det samme er økt formuesskatt og økt inntektsskatt for dem som tjener mest.

Det skal ligge en plan for strømsparing og det er varslet stopp i flere store vegprosjekter. Også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har vært ute med advarsler om at mange av løftene under kulturkapittelet i Hurdalsplattformen ikke vil bli gjennomført.

På Stortinget sitter SV klare til å samarbeide, men det samarbeide vil koste

Negative reaksjoner fra ulike miljøer og hos politiske motstandere, blir en ting. En annen blir å få budsjettet gjennom på Stortinget. Her sitter SV klare til å samarbeide, men det samarbeidet vil koste.

SV mener for eksempel at det enkleste er å skrote oljeskattepakka som ble innført i koronatida og er langt mer restriktive i forhold til leting og utbygging enn hva regjeringspartiene er. SV vil i tillegg neppe være tilfreds med tiltakene for omfordeling og for å minske forskjellene.

De vil også kreve at mer av potten går til klimatiltak.