Gå til sidens hovedinnhold

En investering i psykisk helse

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det blir bare mer og mer vanlig å snakke om psykisk helse – heldigvis. Kampanjen «Alle har en psykisk helse» har begynt å få rotfeste. Dette gjelder sjølsagt også bønder. Men rapporten «Psykisk helse i landbruket» slår fast at det fortsatt er behov for en betydelig innsats for å minimere risiko for psykisk uhelse og krise blant bønder. Særlig gjelder det når krisen først er et faktum. Rapporten blir en viktig del av et prosjekt med mål om å finne ut hvordan alle aktørene rundt bonden kan bidra til å hjelpe hvis det er behov.

I rapporten kommer det blant annet fram at bønder i mindre grad enn andre søker hjelp når de har psykiske utfordringer og at de legges sjeldnere inn for psykiatriske alkoholrelaterte lidelser. «Dette kan indikere at bønder har bedre psykisk helse, men det kan også bero på at bønder finner det stigmatiserende å søke profesjonell hjelp», heter det i rapporten.

Å være bonde kan være en krevende jobb. Den økonomiske situasjonen preger naturligvis hverdagen, og i motsetning til mange andre yrker, er man prisgitt ytre forhold man ikke alltid kan styre eller ta høyde for. For eksempel oppga bønder i 2012 at de opplevde en høyere arbeidsmengde og -press enn det bønder rapporterte i 1982.

Basert på det som studiene viste, er det staket ut en veg videre som blant annet innebærer «Bondens nettverk». Dette innebærer at kommuner som er med på prosjektet etablerer et nettverk mellom aktuelle aktører som kan bistå når utfordringene dukker opp. Det forplikter, men det vil sannsynligvis også være en god investering i en av de største næringene i vår region.

Kommentarer til denne saken