Han er sjøl en frivillig, æret med hedersbevisningen Årets elverumsing nettopp for sin frivillige innsats i lokalsamfunnet. Forleden holdt han tale for fire andre frivilligkolleger på en høytidelighet på Møteplassen.

Frivilligsentralen vil bruke Frivillighetens år til å hylle lokale ildsjeler. De første fire for månedene juni og juli ble hyllet. Siden vil to frivillige hylles hver måned ut året, slik at til sammen 12 frivillige vil få sin hyllest i løpet av året.

– Vi fikk ideen fra Hamar. Der deler de ut en frivilligkrakk hver måned i 2022. Det er fint å kunne lære av hverandre, sa Skogestad og fortsatte.

– Hvert år legger frivillige ned tusenvis av arbeidstimer til beste for andre. Elverum hadde ikke vært den samme uten. Vi ønsker å hylle dere, og vise fram hvem dere er, sa Skogestad til de fire første som ble invitert til kaffe og napoleonskake i kafeen på Møteplassen: Arne Foskum, Anne Slettum, Marit Syversen og Stein Langdalen.

Sykkelsti til Leiret

Arne Foskum ble hedret for sin innsats med å bygge bruer, klopper og rydde stier i søndre Grundsetmarka.

– Det er en perle som ikke så mange vet om, og som ikke har vært så tilgjengelig. Nå ligger den klar til bruk, sier Foskum.

– Det begynte med at en fire -fem av oss i Midtskogen vel begynte med å lage oss stier slik at vi kunne sykle til Leiret på stier og eksisterende skogsbilveger.

– Vi bygde ei ny bru fordi den gamle vi hadde satt opp for mange år siden. Så ballet det på seg. Nå ligger området klart til bruk. Vi begynte i egeninteresse, men det er bare hyggelig om andre også vil bruke denne perlen som er den fineste delen av Grundsetmarka. I Terningåa er det både badekulper og fisk. Du kan komme inn i området på sti eller skogsbilveg fra Terningen Skanse, sa Foskum.

Botanisk hage

Anne Slettum ble hedret for sin innsats for Elverum hagelag. Laget har ansvaret for den vakre botaniske hagen ved Forstmann, for beplantningen på Skogmuseet og for plantingen kommuneugla langs Riksveg 2.

– Vi er en fin gjeng som møtes hver tirsdag, jobber i hagen og avslutter med kaffe og trivelig prat. Ellers reiser vi må turer sammen. Det viktigste for oss nå er å få flere medlemmer, for gjennomsnittsalderen for den faste gjengen er 80 år, sier Slettum.

– Hagelaget egner seg veldig godt for folk som har flyttet i blokk. Du trenger ikke kunne noe om blomster eller hagestell, og trenger ikke være medlem i hagelaget. Det er bare å møte opp.

– Får vi med oss yngre folk kan vi kanskje også bli mer synlige på sosiale medier. Neste sesong må vi få med oss flere frivillige. Vi håper inderlig vi slipper å la den flotte botaniske hagen gro igjen, sier Anne Slettum.

Stavåsdammen

Stein Langdalen var initiativtaker for å sette i stand området på Stavåsdammen for mange- og tjue år siden, og har siden hatt en finger med i det meste som har skjedd på dammen med etablering av badeplass, bygging av grillhytte og utedoer.

Nå har Elverum kommune tatt over vedlikeholdet av plassen, men Langdalen følger fortsatt med på hva som skjer.

– Jeg er nærmest oppvokst ved Stavåsdammen og har vært der hele livet. Jeg liker å være ute i skog og mark og gleder meg over at plassen brukes så mye, sier Langdalen.

Han har også studert damanleggets historie, og har skrevet et hefte om den.

De siste årene har Langdalen restaurert flere koier i Ulvådalen. Også de er åpne og kan benyttes av alle.

Fotball det tredje barnet

Marit Syversen har en finger med i mye av det som skjer i Heradsbygd, men spesielt i J/H Fotball.

– Jeg pleier å si at fotball er det tredje barnet mitt. Jeg spilte fotball som barn, dro i gang et damelag da jeg ble eldre, og er leder i J/H Fotball. Jeg pleier å si at fotballen er det tredje barnet mitt, sier Syversen.

Da pandemien satte en stopper for fotballen i 2020, brukte J/H fotball anledningen til å ruste opp baneanlegget, og har i dag det Syversen kaller Hedmarks fineste grasbane.

Da de ukrainske flyktningene begynte å komme, organiserte Syversen innsamling av klær og utstyr, i fotballgarderobene, sorterte og delte ut masse klær, blant annet til mottaket på Haslemoen.

Les også

Når «bygdekjerring» blir en hedersbetegnelse

Krakk eller stylter

Månedens frivillige får i tillegg til heder og ære valget mellom to flotte gaver, enten en krakk som du både kan stå, og ta en hvil på, eller et par stylter, som virkelig kan løfte folk.

Krakkene og styltene er det Skogestad som lager, sjølsagt på frivillig basis.

– Jeg går til byggevareforretningene og får kapp som skrur sammen til enkle krakker. Den største jobben er å male dem, sier Asbjørn Skogestad.

Alle de fire er enig om en ting: Frivillighet begynner med egeninteresse og får en ekstra dimensjon når det også fører til glede for andre.