– En mekanisk bataljon på Rena kan bli et godt fundament for en framtidig Brigade Sør

KRITISERES: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen får kritikk for regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Innfelt: Rune Støstad (til venstre) og Truls Gihlemoen. Foto: Rune Hagen, Kristin Veskje og Bjørn-Frode Løvlund

KRITISERES: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen får kritikk for regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Innfelt: Rune Støstad (til venstre) og Truls Gihlemoen. Foto: Rune Hagen, Kristin Veskje og Bjørn-Frode Løvlund

Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Innlandet vil jobbe for en Brigade Sør. Begge er kritiske til forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret.

DEL

– Det er skuffende at det ikke er foreslått en Brigade Sør. Det er det vi ønsker å jobbe for, sier nestleder Rune Støstad i Innlandet Arbeiderparti.

Fredag ble regjeringens langtidsplan for Forsvaret presentert. Forsvaret styrkes med 16,5 milliarder kroner over de kommende åtte årene, men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er likevel bekymret. Han hadde forventet en raskere og større opptrapping på personellsiden.

Flere opposisjonspartier har kritisert planen, og nå kaster to fylkeslag i Innlandet seg inn i debatten.

Ser en fin mulighet

Rune Støstad og Innlandet Ap vil altså jobbe for å få på plass en Brigade Sør. Selv om han er skuffet over at dette ikke er tatt med, mener han at det ligger en fin mulighet i langtidsplanen.

– Det foreslås nemlig å bygge opp to mekaniske bataljoner i Hæren. Den ene skal være på Skjold i Troms, mens den andre skal plasseres der Hæren finner det mest hensiktsmessig, sier Støstad.

– Denne bør plasseres i tilknytning til Rena. Det gir muligheter for flere hundre arbeidsplasser, og kan bli et godt fundament for en Brigade Sør litt fram i tid, mener han.

Støstad varsler at han vil ta opp saken på et styremøte i fylkespartiet mandag. Det vil også være naturlig å invitere andre fylkeslag til å være med og stå sammen om dette. Og særlig Høyre, som har forsvarsministeren.

Krav også fra Frp

Innlandet Fremskrittsparti er allerede enig med Støstad om å jobbe for en Brigade Sør, går det fram av en pressemelding fra fylkesleder Morten Kolbjørnsen og politisk nestleder Truls Gihlemoen:

«Ambisjonen om en brigade i Sør-Norge må opprettholdes slik at den mest folkerike delen av landet med alle våre viktige statsfunksjoner også kan forsvares. Dette må ikke komme på bekostning av en ytterligere styrkning av Finnmark Landforsvar», heter det her.

Innlandet Frp er skuffet over regjeringens passivitet i forsvarspolitikken, og er bekymret for et forslag til langtidsplan for Forsvaret som reduserer forsvarsevnen.

Det vises blant annet til at forsvarssjefens råd er neglisjert, og at forsvarspolitikken ikke er «i nærheten av å oppfylle det minimum Stortinget har vedtatt, våre allierte forventer, og folket fortjener».

Artikkeltags