Gå til sidens hovedinnhold

– En selvfølge at Haslemoen blir brukt som en del av den nye rekruttskolen på Terningmoen

Sju sentrale og lokale Frp-politikere inntok Haslemoen mandag. – Det bør være en selvfølge at en slik leir blir brukt som en del av den nye rekruttskolen på Terningmoen.

Det var konklusjonen til blant andre stortingskandidat, og ikke ukjente, Carl I. Hagen og Morten Wold, andre visepresident på Stortinget.

Med på befaringen var også stortingsrepresentant Tor André Johnsen, fylkespolitiker Truls Gihlemoen, leder i fylkespartiet, Morten Kolbjørnsen, leder i Våler Frp, samt ikke minst kommunestyrerepresentant for Våler Frp, Jan Erik Gaup.

Haslemoen-eier, Anders Heltzen, orienterte forsamlingen i tillegg til befaringen.

1000 mann

– Haslemoen kan være klar til bruk for Forsvaret på en ukes varsel. Her kan man ta imot tusen mann på så kort varsel. Alt er ferdig og tilrettelagt for det, og det vil også være en styrking av Terningmoens posisjon i det hele, sier Jan Erik Gaup.

Han har sammen med partifelle Svein Terje Kynbråten jobbet intenst med saken, og mye taler for at mandagens befaring og orientering i alle fall samler mange Frp-stemmer når Stortinget skal behandle saken.

– Kan det være slik at Forsvaret helst ikke vil ta i bruk igjen leirer som er lagt ned, og at det er derfor ikke har vært noen klare signaler fra Forsvaret i saken?

– Det bør det i alle fall ikke være. Det sier seg selv at en leir i den gode stand Haslemoen er, og med den korte avstanden til Elverum, bør tas i bruk. Det vil også bety arbeidsplasser i dette området og i hele tatt ha store ringvirkninger. At Forsvaret de siste årene har samlet seg på færre steder, er ikke noe argument for ikke å ta i bruk Haslemoen. Tvert imot vil det være en fordel og en styrke med Forsvaret etablert på flere plasser, og da spesielt ta i bruk tidligere forsvarsleire som har vært nøkkelbedrifter i kommunene. Å bruke Haslemoen er god bruk av skattebetalernes penger, sier Carl I. Hagen.

Størst effekt

Våler Frp peker på at nye bygg ikke nødvendigvis styrker Forsvaret. For å få et styrket forsvar må pengene brukes der de har størst effekt. Det betyr at man må bruke pengene til mer personell, utstyr og øvelser.

– Haslemoen leir viser seg å være i overraskende god stand og er fortsatt velegnet til militære formål. Med den korte avstand mellom Elverum og Haslemoen, må Haslemoen brukes framfor å bygge nytt i Elverum. Vi mener at gjenbruk av Haslemoen må få høy prioritet i den videre oppbyggingen av Hæren. Argumentet for å etablere en samlet rekruttskole for Hæren har vært at det vil øke forsvarets operative evne. Hvorfor da vente mange år på å gjennomføre dette når man alt nå kan benytte Haslemoen, sier Svein Terje Kynbråten, som har vært på offensiven i saken i lang tid.

Det samme har hans partifelle i Våler, Jan Erik Gaup.

– Tiden jobber for at vi skal få grønn aktivitet igjen på Haslemoen. Derfor er det viktig at sentrale personer på Stortinget får så god innføring i det hele som mulig, sier Jan Erik Gaup, og viser til at HV har vært stasjonert der i mange måneder for grensepatruljeringen.

Kommentarer til denne saken