Endelig er det igjen klart for Birkebeinerrennet. Etter anbefaling fra FHI ble alle arrangementer i Birken Skifestival avlyst i 2020 og i fjor måtte arrangørene avlyse det planlagte nedskalerte arrangementet. Restriksjoner satt inn for å hindre koronapandemien satte en effektiv stopper for den årlige folkefesten. Det første Birkebeinerrennet ble arrangert i 1932 og er blitt arrangert hvert år bortsett fra 1941-1945 på grunn av andre verdenskrig, i 1948 på grunn av uenighet mellom arrangørene, i 2014 grunnet uvær og altså 2020-2021 på grunn av korona. Årets Birkebeinerrenn blir det 82.

Mye har skjedd siden det første rennet da 155 mann sto klare på fotballplassen på Rena med 5,5 kilo på ryggen og med ett mål for øyet; å komme seg over fjellet og til målområdet ved foten av Lysgårdsbakken på Lillehammer. Kvinnene fikk bli med for første gang i 1976 og 69 deltok og i 1992 ble vekta på sekken redusert til 3,5 kilo. Fra samme år ble det slutt med vekselvis start på Rena og Lillehammer. Siden har starten gått på Rena med målgang på Lillehammer, nærmere bestemt fra Tingstadjordet til Birkebeineren Skistadion.

Kommunens omdømme styrkes gjennom vakre bilder og sterke minner fra turen over fjellet

Birkebeinerrennet tiltrekker seg tusenvis av skiinteresserte og har i løpet av åra klart å balansere mellom tur og elite, gammel og ung, alvor og spøk. Birkebeinerrennet er blitt en del av Birken Skifestival. En skifestival som har både folkefest og sekundstrid blant eliten i seg. Ved siden av Birkebeinerrennet blir StaffettBirken, TurBirken, SkøyteBirken, UngdomsBirken og BarneBirken arrangert i løpet av helga. For Åmot representerer Birkebeinerrennet for en viktig verdiskapning. Verdifulle dugnadskroner for frivilligheten, ansatte i organisasjonen og for næringslivet i Åmot. Kommunens omdømme styrkes også gjennom vakre bilder og sterke minner fra turen over fjellet. Og ikke minst er folkefesten et bevis på at lagarbeid fungerer. Et lagarbeid som skaper både stolthet og identitet for en hel region.