Rådene er entydige; tenk framover, gjør tiltak, det kan bli verre. Nei, vi snakker ikke om koronaepidemien, de eventyrlige strømprisene, brutale drivstoffpriser eller hva vi kan vente oss av Putins grusomme handlinger i Ukraina. Nå er det snakk om den rekka av rentehevninger som står foran oss. Vi oppfordres igjen til å opptre ansvarlig, fornuftig og med tanke på det som en dag skal komme. Litt lei av å styre hverdagen din etter framtidsretta ansvarlighet? Like forbannet er det også denne gangen råd verdt å lytte til.

Vi har tatt lave strømpriser, lave utlånsrenter og fred med naboene våre i Europa som gitt. Pandemier her på berget var for de fleste av oss noe man holdt på med for hundre år siden. Fastrente i banken, fastpris fra strømleverandøren, lager med munnbind i kjøkkenskapet og bekymringer for Putins stadig mer aggressive retorikk har på ingen måte vært det hverdagen har handlet mest om de siste åra. Spørsmålet som kan stilles er jo om vi faktisk har levd i ei boble, usårbare og fullt i stand til å klare oss helt på egenhånd. Helst uten innblanding og ubehagelige som fordeling av ressurser og globalt ansvar.

Alt kommer ikke til å bli som før, til det har vi fått for mye annet skjellsettende å være opptatt av

De fleste vil klare den ventede renteoppgangen. Vi forstår at styringsrenta er et nyttig verktøy for en fortsatt solid økonomi. Pandemien har vi kjent på kroppen og lært mye av, Putins trusler også. De skyhøye strøm- og drivstoffprisene er vanskeligere å forstå annet enn at dette er noe som er svært sammensatt og uhyggelig komplisert straks å gjøre noe med. Alt kommer ikke til å bli som før, til det har vi fått for mye annet skjellsettende å være opptatt av. Så er det jo slik at det meste faktisk ikke var bedre før. Det er god trøst i å vite at vi kommer ut litt klokere, litt mer opptatt av andre og litt mer bevisst på vår egen sårbarhet.