Endelig avslag på bompengeklagen

Samferdselsdepartementet har avslått klagene fra Elverum kommune og Løten kommune på de fastsatte bomtakstene på riksveg 3/25.