Årets ulvejaktsirkus startet med at uttaket av revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås ble stoppet av Oslo tingrett etter at de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

Staten anket og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett som ga klarsignal for uttak av til sammen 25 dyr innenfor forvaltningssona for ulv.

Samkjørte

– Å få satt i gang sjølve jakta på de fire flokkene er en ting. Like viktig er at dette en stor prinsippseier når det gjelder forvaltning av ulv innenfor ulvesona. Retten slår fast at det kan tas menneskelige hensyn også i ulvesona. Det har vi bestandig ment og sagt og det har også vært bakgrunnen for de store protestene som har vært mot norsk forvaltning av ulv som vi har opplevd de siste åra, sier Slagsvold Vedum.

Sp-lederen er tilfreds med å få slått fast at verken lovverk eller konvensjoner hindrer gjennomføring av det politiske flertallets vilje.

Han mener at lagmannsrettens dom viser at den dømmende makt ikke er til hinder for den lovgivende og at dette vil få store konsekvenser i framtidig forvaltning av ulv. Han mener også det er viktig at SNO tar jobben med å gjennomføre jakta.

– Sjøl om mange lokale jegere deltar, er det staten som tar ansvaret for gjennomføringa. Det er viktig for å unngå unødvendige ubehageligheter for jegerne, sier Slagsvold Vedum.

Lang veg

Sp-lederen forteller at hovedprinsippene i norsk ulveforvaltning ble diskutert og forhandlet fram i Hurdalsplattformen.

Han sier den største avstanden mellom forhandlerne i Ap og Sp lå i engasjementet og ikke den politiske retningen.

– Det har vært en slitsom runde for å få gjennomført politikken vår, men det har vært nødvendig å gå hele vegen fram. Det som har vært nytt denne gangen, er at hele regjeringa har vært samkjørt i sitt syn. Det er ingen uenighet i regjeringen om vegen videre. Vi har ingen Vidar Helgesen eller Ola Elvestuen som holder igjen, sier den korona-rammede finansministeren og Sp-lederen fra sjukesenga hjemme i Stange.