Seks og en halv måned uten strøm – slik har jula vært for Hanne (62)

Nå har det vært mørkt i rekkehusleiligheten til Hanne Varildbakken i over et halvt år. Men Hanne har ingen planer om å gi opp kampen mot de nye strømmålerne.