Tingrettene i Nord-Østerdal, Sør-Østerdal og Hamar ble for et år siden slått sammen til Østre Innlandet tingrett som et resultat av Solberg-regjeringens domstolsreform. I Hurdalsplattformen, der sittende regjerings poltikk er skissert opp, står det at den gamle domstolsstrukturen skal gjeninnføres dersom det ikke er enighet mellom domstolsleder, de berørte kommunene og de ansatte om å opprettholde dagens struktur. Det ble rabalder da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sendte saken ut til høring og signaliserte en rask gjennomføring av reverseringa. Ordentlig fyr i debatten tok det da Enger Mehl uttalte at det denne gangen kanskje er like smart å lytte til vanlige folk som sentralt plasserte fagmiljøer. De sistnevnte snakker varmt for å fortsette dagens struktur.

Ledelsen og de ansatte i Østre Innlandet tingrett ønsker å fortsette som nå. Det samme gjelder Hamar kommune. Tynset kommune ønsker å gå tilbake til den gamle ordningen, mens et knappest mulig flertall blant formannskapets medlemmer i Elverum gikk inn for en fortsatt sammenslått tingrett. Flertallet besto av Ap, Høyre og Frp. Mindretallet med Sp, SV og MDG vil tilbake til den gamle ordningen og hevdet at den lokale domstolen er blitt svekket etter reformen.

Hvilke vanlige folk skal justisministeren lytte mest til?

På sin egen hjemmebane har altså justisministeren fått et dilemma i fanget. Regjeringen er klar på at reformen skal reverseres, bare enighet mellom de berørte partene er god nok grunn til å opprettholde den nye strukturen. Vi legger til grunn at Enger Mehl ønsker å lytte mer til kommunepolitikerne enn til domstolleder og de ansatte, det er jo vanlige folks tur. Men problemet dukker opp da et viser seg at vanlige folk faktisk mener forskjellig og ikke er samstemte. Hvilke vanlige folk skal justisministeren lytte mest til? En krevende øvelse å vekte vanlige folks mening, for hvem av oss er mest vanlig?