Samtlige partier på Stortinget stiller seg bak loven, som er blitt skrevet på bare noen få dager. Det opprinnelige forslaget regjeringen la på bordet, ble kraftig kritisert av jusseksperter for å gå for langt.

Regjeringen ba om en generell fullmakt, men koronaloven er nå begrenset til å kun å gjelde et begrenset utvalg lover, og loven skal bare gjelde i én måned før Stortinget eventuelt fornyer den.

Den nye loven behandles første gang lørdag, og må vedtas en gang til tirsdag. Deretter må den sanksjoneres i statsråd før den kan tre i kraft.

Loven kan bare brukes dersom endringene som trengs haster så mye at det ikke er mulig med vanlig saksbehandling. Regjeringen må varsle Stortinget om hvilke regelendringer den vil sette i verk, og et mindretall på en tredel av representantene kan stanse vedtak, selv om de ikke er fysisk samlet på Løvebakken.

Domstolene skal kunne prøve lovligheten av vedtakene som blir gjort, og partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har med arbeidslivet å gjøre.

Et samlet Storting

Loven kan blant annet brukes til raskt å endre lovverket slik at Nav kan utbetale dagpenger og andre ytelser slik Stortinget har bestemt den siste uka, påpekes det.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har vært saksordfører for loven og fikk mye ros av de andre parlamentariske lederne for sin håndtering.

– Det var viktig å avgrense loven slik at det er tydelig at dette er en sikkerhetsventil. Det normale er vanlig lovarbeid. Denne uken har vist at vi kan fatte store avgjørelser på kort tid, men vi ser behovet for en sånn lov for å fatte små og store beslutninger, sier Støre til NTB.

Han oppfordrer likevel regjeringen til å velge med omhu når den gjør bruk av loven.

Regjeringen ønsket i sitt lovforslag at krisefullmakten skulle gjelde i seks måneder, men i stedet blir det altså bare én måned. Den kan imidlertid forlenges, noe Støre er åpen for å gjøre om det er nødvendig. Alle regelendringer eller forskrifter som vedtas på grunnlag av kriseloven, vil bare gjelde så lenge selve loven gjelder.

Det kalles inn til pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget om koronaloven med Den særskilte komité – med forbehold om enighet i komiteen.

– Radikalt endret

Opposisjonen mener loven er radikalt endret sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag.

– Vi har speilvendt hele loven, fra en generell fullmakt til at det gis helt spesifikke lover der regjeringen kan få mulighet til å avvike bestemmelsene, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

For SVs Audun Lysbakken er det avgjørende at det slås fast at lovbehandling i Stortinget skal være normalen

– Loven som vedtas, er unntaket, er en sikkerhetsventil, understreker han. At varigheten er redusert til en måned gir også Stortinget kontroll, påpeker han.

– Eneveldig

– Det regjeringen foreslo, var en helt uakseptabel overføring av makt fra Stortinget til regjering. Det ville gjort Erna Solberg til den mest eneveldige statsministeren i Norge siden 1814 i fredstid, sier Rødts Bjørnar Moxnes (R).

Han er spesielt opptatt av at et mindretall på en tredel av representantene kan stanse en forskrift, selv om de ikke er fysisk til stede på Stortinget.

På spørsmål om det er aktuelt å forlenge loven, svarer Moxnes:

– Nei. Vi har sagt ja til en lov som varer i en måned. Det er ikke noen garanti for at vi skal stemme for en forlengelse.

Frp-leder Siv Jensen har deltatt i møtene i den særskilte koronakomiteen via videolink. Hun er fornøyde med at loven som vedtas, er betydelig strammere enn regjeringens opprinnelige forslag.

– For oss har det vært viktig at loven skal være kortvarig, avgrenset og ivareta mindretallsrettighetene, sier hun.

Høyre fornøyd

– Når virksomheter og bedrifter står på konkursens rand, og når enkeltmennesker og familier plutselig står på bar bakke uten inntekt, da må vi ha mulighet til å agere raskt. Det kan vi nå. Det er jeg glad for, sier Høyres parlamentariske nestleder Svein Harberg.

Han understreker at endringen som er gjort, er skjedd i samarbeid med regjeringen og mener hovedhensikten med lovforslaget er ivaretatt.

– Vi har lagt ved de 62 lovene vi ser kan være aktuelle. Dette kan gjøre at vi bedre kommer igjennom krise, sier han.

Han nevner blant annet at reglene kan brukes til å lempe på frister som er vanskelig å overholde på grunn av karantenereglene.