(Arbeidets Rett) På gården i Øversjødalen i Tolga er det lagt kabler på fjøstaket. Her er det snart klart for montering av 196 solcellepaneler. Om en ukes tid blir Ola Petter Søndmør og Gunn Hege Jordmoen drivere av en gård med solceller på taket, slik flere andre bønder i regionen har blitt de siste årene.

– Den [solcelleanlegget] vil bety en viktig ting, og det er forutsigbarhet, sier Søndmør.

Solcelleplanene ble påbegynt i fjor, lenge før strømprisene økte til dagens nivå. Men før de kunne sette planene til livs måtte de først få utvidet fjøset og lagt nytt tak.

De to kyllingbøndene har utvidet fjøset fra rundt 9.500 til nesten tre ganger så mange kyllinger. Utvidelsen ble bestemt i 2020 etter et tilbud fra Reitangruppen som del av deres satsing på bærekraftighet og dyrevelferd innen norsk kyllingproduksjon. Reitangruppen eier Norsk Kylling, bedriften de selger kyllingene til.

Opptil 90.000 kWt i året

Søndmør anslår at han bruker rundt 80.000-90.000 kWt strøm i året.

I dag går gården på strøm fra biovarme med flis hentet av Søndmør selv fra deres egen skog. Med solceller kan mindre flis brukes til oppvarming, som igjen gir mindre arbeid for bonden.

– Både solceller og biovarme er veldig forutsigbare når det gjelder kostnaden, forklarer Søndmør.

– Det er jo selvsagt en investering og en kostnad, men med de høye strømprisene som er i dag så har jo det regnestykket bare gått i min favør.

Fredag 29. juli begynte arbeidet. Solcellene er ankommet gården i Øversjødalen og står for øyeblikket lagret i inngangen til fjøset. Før de monteres på plass skal kabler legges på. Solcellene er fra EnergiPluss og montørene fra Østa Elektro. Søndmør skryter av arbeidet til de lokale aktørene.

Bønder i Dalsbygda sparte over en million på å velge solceller på setra framfor å koble seg på strømnettet

Stor pågang

Søndmør og Jordmoen er langt fra de eneste som benytter seg av solceller. Privatpersoner, næringsdrivende og gårdbrukere har fått øynene opp for solen som energikilde. Solceller på fjøstak er et kjent syn rundt om i regionen og etterspørselen er høy.

– Ja, det er en enorm pågang i markedet akkurat nå, sier Ole Petter Hansæl, daglig leder i EnergiPluss.

Selskapet forventer at årets omsetning blir 2,5 ganger høyere enn fjorårets.

– Skal øke fra 20 – til mer enn 100 millioner i omsetning på kort tid

Per 26. juli var det 19 personer i regionen som ventet på installering av solcellepanel, blant dem Søndmør og Jordmoen. Nord-Østerdalen er området med høyest andel solcelleanlegg tilknyttet nettverket, ifølge Hansæl.

Dyr strøm

Vedvarende høye strømpriser er hovedårsaken til at mange nå velger å montere solceller. Hansæl forteller at kunder forventer at strømmen vil fortsette å være dyr i tiden framover og velger dermed å kompensere med solenergi. Noen av kundene har også tanker rundt strømrasjonering i bakhodet når de bestiller solceller. For andre kan en økning i stønad fra Enova bidra til at flere tar seg råd til å realisere sine solcelleplaner.

Solenergi som klimatiltak er heller ikke glemt. Ifølge Hansæl ser kundene på sol som et bærekraftig energialternativ. Likevel er det strømpriser som akkurat nå er den viktigste faktoren.

Kjempekontrakt til denne gjengen

Også tidligere i sommer har EnergiPluss solgt solceller flere steder i regionen. Landbrukssektoren har i lang tid vært en stor kunde, men også næringsliv og privatpersoner vokser som kunder.

Fra tidlig om høsten

På gården i Øversjødalen er arbeidet beregnet ferdig i løpet av uke 32, men før det kan tas i bruk må et nytt strøminntak på plass. Søndmør regner med at solcellene kan tas i bruk fra og med tidlig høst.

– Jeg vil nok få et lite behov for de da. Men når vårsolen kommer, da får vi se det enda mer, sier han om bruken av solcellene.

Arnfinn har solcelleanlegg på hustaket: – Vi får minus på strømregninga