Enstemmig vedtak opphevet. Hele formannskapet erklært inhabile

Hele formannskapet inkludert ordfører og varaordfører er erklært inhabile i klagesaken fra Ine Beate Nesset om tilkoblingsavgift for 140 studenthybler. En ny settekommune vil behandle saken for Åmot.