Gå til sidens hovedinnhold

Er redd toget er gått

– Jeg frykter Elverum og Østerdalen havner i bakevja og jeg hadde forventet at flertallet av Hamar-politikerne hadde Innlandet-brillene på og tatt hensyn til hele regionen, sier Yngve Sætre i Elverum Høyre.

Høyre-toppen snakker om det nye forslaget som er forhandlet fram mellom BaneNor og Hamar kommune som gir dobbeltspor fram til dagens stasjon på Hamar og altså ikke det såkalte alternativ øst med ny trasé østover og ny stasjon ved Vikingskipet.

– Jeg begriper faktisk ikke at et flertall i Hamar går inn for å snu i denne saken nå. Det har vært år med diskusjoner og krangling, to kommunestyrevedtak har pekt på alternativ øst og det samme har statsministeren helt klart gjort. At Hamar kommune nå ser ut til å gå inn for en løsning som utelukkende kan gagne hamarsinger har lite av en Innlandshovedstad-tankegang over seg, sier Yngve Sætre.

Sætre er også skuffet over informasjonen BaneNor kommer med. Han sier han har stilt en rekke spørsmål som han ikke får svar på i forhold til konsekvensene av de ulike alternativene.

Det må være lov å forente at slike store statlige utbygninger også tar hensyn til framtidas behov for en hel region og ikke bare skal tilpasse en kommunes behov

– Jeg får beskjed om at valget som Hamar skal ta, ikke har noe å si for togtilbudet i Østerdalen. Det tas utgangspunkt i dagens trafikktall og da kan det hende det stemmer. At en plassering av stasjon ved Vikingskipet ikke vil være en fordel for de fleste av dagens togpassasjerene østfra, som enten skal til Hamar eller til Lillehammer, er ikke noe argument. Grunnen til at så få skal videre til Oslo er jo nettopp fordi at dagens togtilbud er for dårlig. Det tar for lang tid, sier Ynge Sætre.

Han sier at alternativ øst representerer en fleksibel stasjonsløsning som åpner for direktetog Oslo-Hamar-Elverum. Ved å legge dobbeltsporet fram til dagens stasjon, mener høyrepolitikeren denne muligheten legges død.

– Det må være lov å forvente at slike store statlige utbygginger også tar hensyn til framtidas behov for en hel region og ikke bare skal tilpasse en kommunes behov. For Elverum vil det bety enormt mye å få direktetog til Oslo. Greit at dette ikke er med i diskusjonene akkurat nå, men å avskjære denne muligheten, nærmest for all evighet, er ikke greit, sier Elverum Høyres Yngve Sætre.

Kommentarer til denne saken