7. januar 2019 sier statsminister Erna Solberg til VG at de har funnet en god balanse mellom vern og forvaltning av ulv i Norge. Hun sier at ingen annen regjering har skutt så mange ulver som nåværende regjering, og hun uttrykker bekymring for å bli felt i domstolene. Samtidig sier hun at hun opplever at det hennes regjering har gjort de siste to årene har falt i god jord i distriktene. Hun påstår også at konfliktnivået er lavere enn det var i 2016/2017.

Det første som slår meg er at jeg lurer på hva Solberg mener med distrikter. I 2017 stod jeg sammen med tusenvis av andre nordmenn foran Stortinget og krevde intet mer enn at vedtatt poltikk skulle følges opp og utføres, nemlig det berømte ulveforliket som Solberg selv har vært med på. Siden bestanden av ulv allerede da var langt over bestandsmålene, ble alle forsøk på rettmessig forvaltning trenert og bortforklart. Tydeligvis husker ikke statsministeren folkehavet som kom ens ærend for å kreve at ulveforliket ble fulgt opp.

Vi har nå to blodige somre bak oss hvor antallet beitedyr som har blitt drept av rovdyr er enorme

 

Da Venstre kom inn i regjering skjedde det endringer. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kastet bensin på bålet og fyrte oppunder konflikten da han døpte en ulv Balder. Der skulle Erna grepet inn. I tillegg valgte Elvestuen å legge ut bilder fra bryllupet sitt hvor kakepynten var to ulver. At vi har en klima- og miljøminister som bevisst velger å provosere i en så betent og polarisert debatt er dypt problematisk. Vi har nå to blodige somre bak oss hvor antallet beitedyr som har blitt drept av rovdyr er enorme. I sommer har hele 150 ordførere skrevet under et opprop til statsministeren om at politikken rundt rovdyr er feil. Fortsatt får ministeren hennes Elvestuen lov til å trenere ulveforliket og tråkke på distriktene.

Erna Solberg, du har ikke funnet en god balanse, politikken din forhindrer og undergraver demokratiske institusjoner. Regjeringen din følger ikke rovviltforliket, og de demokratisk valgte rovviltnemdene blir overkjørt hvert år. I henhold til politiske vedtak og forlik så skal ikke ulven vernes, den skal forvaltes ut fra klare mål siden dagens bestand i Norge er av finsk- russisk opprinnelse . Er det over tre ynglinger på norsk jord så skal overskuddet tas ut. Når det gjelder påstanden om at ingen regjering har skutt flere ulver, må det først påpekes at det er jegere som utfører jakten på dugnad. For det andre så har det i nyere tid aldri vært mer ulv i Norge enn i dag, og det burde vært skutt langt flere ulver.

Jeg kan ikke forstå hvordan en statsminister kan være så uvitende, arrogant og lite opptatt av distriktene

 

Det er domstolene Erna Solberg frykter ut ifra hva VG refererer til 7 januar. Kan hun ikke bare innrømme at hva NOAH og WWF mener er langt viktigere enn livskvaliteten i distriktene? Statsministeren burde ikke frykte domstolene, hun burde frykte å bli felt som statsminister ved neste valg.

Konfliktnivået har aldri vært høyere, og frustrasjonen er rekordhøy. Jeg kan ikke forstå hvordan en statsminister kan være så uvitende, arrogant og lite opptatt av distriktene. Enda mindre forstår jeg at statsministeren er villig til å sette ulven foran distriktene med norsk matproduksjon i spissen.