– Interessen for de eldste skiene i Trysil er fortsatt levende, sier Jon Arne Bye, historieinteressert trysling fra Skjærberget i Søre Trysil.

Sammen med den utflyttede tryslingen, Arild Teppen – nå bosatt i Elverum – leder han arbeidet med å registrere den spesielle langskia og andorskia som ble brukt i de østligste bygdene på Østlandet.

Tre meter lang

Langskia var over tre meter, den andre andorskia var kortere og hadde ofte en skinnfelle under midten. Skinnfellen ga feste, mens langskia bidro med glid og stabilitet.

Skitypen kan gå tilbake til vikingtida. Helt fram til 1930-tallet ble langski og andor brukt i enkelte bygder i Trysil.

– Ski var et viktig framkomstmiddel i Trysil. Mange brukte ski i det daglige. Skulle du på søndagsgudstjeneste, var det vanlig å gå på ski til kirken, opplyser Jon Arne Bye.

Skiløperlaug

Interessen for den gamle skitypen er så stor at Anno Trysil museum sammen med flere historielag i Trysil og Engerdal har etablert et skimakerlag i Trysil. Målet er hente fram mest mulig informasjon og kunnskap.

I tillegg er det planer om å produsere egne langski og andorski i Trysil. Årets prosjekt kan også munne ut i et eget bokprosjekt.

Bratt læringskurve

Bye og Teppen har fått i oppdrag å dokumentere den gamle skitypen. De har allerede reist rundt for å snakke med folk som kan ha viktig informasjon.

– Læringskurven har vært bratt. Vi har ringt og spurt oss fram. Men vi har allerede fått innsikt i valg av skiemner, lokale tradisjoner – ikke minst har vi klart å spore oss fram til tidligere skimakere i Trysil. Prosjektet vil pågå i hele 2020.

Førstkommende onsdag, 6. mars vil Arild Teppen og Jon Arne Bye holde foredrag i Gammelskola i Innbygda.

– Trysil har en mektig og stolt skihistorie. Vi vil fortelle om prosjektet vårt. Nå trenger vi ekstra hjelp til å få mer informasjon om den spesielle skitypen.