Hun går fra 100 ansatte og rundt 600 elever på Elverum ungdomsskole, til å bli sjef for ni grunnskoler, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), Læringssenteret og bolig- og integreringstjenesten.

Hjørdis Bjølseth er den nye skolesjefen i Elverum. Hun tar over etter Thorleif Skavern som blir rektor ved Åmot barne- og ungdomsskole.

– Jeg fikk tilbudet for noen dager siden. Da var jeg på ferie. Men i dag har jeg takket ja, sier Hjørdis torsdag ettermiddag.

Nytt nivå

Etter å ha vært rektor siden 2008, først ei Løten, og de siste sju årene på Elverum ungdomsskole, var hun klar for nye utfordringer. Men samtidig ville hun ikke gi slipp på barn og unge.

– Jeg hadde veldig lyst på denne jobben da den kom. Og jeg ble veldig glad for å få den. Jeg får fortsette arbeidet med barn og unge. Men bare på et annet nivå.

Nye utfordringer

For hun har ledet avdelingsleder og lærere, som igjen har ledet elevene.

Nå skal hun lede rektorene, og lederne for tjenestene. Målet er det samme; de beste forutsetninger for liv og læring for barn og unge i Elverum.

– Jeg er godt kjent med rektorrollen og den delen. Men det er en del jeg ikke kan. Den utfordringen gleder jeg meg til å ta fatt på, sier Hjørdis.

Hun ser for seg at arbeidet vil være en kombinasjon av gode strukturer og gode rutiner, slik at forutsetningen blir best mulig for at skolelederne skal kunne gjøre en god jobb.

– Jeg vil være lyttende og åpen for innspill. Å være leder er en tovegs-greie, med struktur og god oppfølging. Det er ikke noe svart-hvitt å være skolesjef, men en organisasjon jeg vil bli kjent med. Det er en veg å gå, sier hun.

Rask avgjørelse

Nå skal hun lede prosesser på et annet nivå, hun vil komme tettere på det politiske livet, og hun skal sitte i kommunedirektørens ledergruppe. Det er også kommunedirektør Kristian Trengereid som er hennes nærmeste sjef.

Han sier dette om den nye tilsettingen:

– Vi er glad for å ha kvalifiserte søkere, slik at vi kunne avgjøre dette raskt. Hjørdis Bjølseth har lang fartstid på Elverum ungdomsskole, og kjenner skoleverket i kommunen godt, sier Trengereid.

Det var fire søkere til stillingen.

Hjørdis Bjølseth starter skoleåret på ungdomsskolen, der det skal konstitueres en rektor, og hun begynner som skolesjef etter nærmere avtale.