Sammenlignet med Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger og Hamar er Elverum helt i bakevja når det gjelder gode forbindelser til Oslo. Dette gjelder særlig morgen og kveld. Også forbindelsen mellom Rena og Elverum er problematisk.

Da samboerparet Solveig Dahl Odden og Jan Steinar Næsseth fra Åmot skulle reise til Oslo med ekspressbussen, som Vy kjører, måtte de få en kamerat til å skysse dem fra Rena til Elverum.

– Og når vi skal tilbake må han hente oss i Elverum, sier Næsseth, som ønsker seg bedre forbindelser både inn mot Oslo, men også mellom Elverum og Rena.

I Elverum blir frustrasjonen over det dårlige kollektivtilbudet større og større.

– Noe som opptar næringslivet

Odd-Erling Lange, daglig leder i Elverum Vekst, er ofte på bedriftsbesøk ute i næringslivet.

– Kollektivtilbudet og koblingen til Oslo er nesten alltid et tema som bedriftene er opptatt av, og som de påpeker må bli bedre. Et styrket kollektivtilbud er viktig for attraktiviteten i Elverum og for bedriftene i Elverum. Det er særlig forbindelsen til Oslo og Gardermoen, som løftes fram. Det å styrke kollektivtilbudet inn mot Oslo er viktig. Også forbindelsene til Hamar og Mjøsbyene har stor betydning, fastslår Lange.

Han mener bedre forbindelser til Hamar og Oslo utvilsomt vil styrke Elverum som by både for næringsutvikling og når det gjelder innbyggerrekruttering. Han viser til at Forsvarets aktivitet øker i Elverum, noe som gir mulighet for økt tilflytting.

– Et styrket kollektivtilbud er i så måte viktig, uttaler han.

– Hva bør gjøres?

– Det bør satses på direkte avganger på Rørosbanen mellom Elverum og Oslo i tillegg til flere togavganger mellom Elverum og Hamar. Det bør også være bedre kobling mellom Elverum/Østerdalen og Mjøsbyene, slik at man enkelt kan reise kollektivt mellom Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum. Flere direkte bussavganger mellom Elverum og Oslo via Gardermoen er også viktig.

Politisk engasjement

– Kommunikasjonen mellom Elverum og Oslo er for dårlig. Et godt kollektivtilbud er viktig for attraktivitet og bosetting i Elverum, uttalte Dag Martin Bakken (Frp) fra talerstolen i kommunestyret nylig.

Ordfører Lillian Skjærvik (Ap) har tidligere påpekt at gode buss- og togtilbud er en av de viktigste sakene for Elverum og regionen rundt.

– Vi vet at det pendler rundt to tusen biler ut av Elverum og to tusen biler inn i Elverum hver dag. Vegen er blitt kraftig forbedret mens kollektivtilbudet er blitt forverret, har Skjærvik uttalt til Østlendingen.

I Elverum kommunes nylig avlagte høringsuttalelse om kollektivtransporten i Innlandet blir det lagt fram særlige ønsker om bedre rutetilbud Rena-Elverum-Hamar tilpasset studentenes og Forsvarets behov, samt at rutetidene på busstilbudet mellom Elverum og Hamar bringes i samsvar med togtilbudet tur-retur Oslo.

Spesielt dårlig morgen og kveld

Høyres gruppeleder Yngve Sætre (H) har kartlagt kollektivtilbudet og konkluderer med at det er spesielt dårlig morgen og kveld.

– Jeg har sett på kollektivtilbudet Elverum – Oslo og sammenliknet det med tilbudet til Oslo fra Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Min konklusjon er at Elverum er en taper i kollektivtilbudet. Det er ganske åpenbart at vi er nedprioritert av aktørene som styrer dette. Jeg reagerer særlig på at tilbudet Elverum – Oslo er så dårlig sammenliknet med de andre Mjøsbyene, og at rutetilbudet er så betydelig redusert de siste årene, påpeker Sætre.

– Kommunen er ikke i posisjon til å kunne gjøre noe med dette, men stat og fylkeskommune har et ansvar for å sikre Elverum et godt kollektivtilbud. Det bør være mulig å reise kollektivt fra Elverum til Oslo for å rekke jobb, og det bør være et tilbud utover kvelden på hverdager slik at man kan reise kollektivt til og fra et kulturtilbud i Oslo, mener Sætre, som har gått gjennom rutetabellene.

– Drastisk redusert tilbud

– Tilbudet pr. i dag er at Trysilbussen, som kjøres av Boreal, har kun en avgang daglig mellom Trysil/Elverum og Oslo på søndag til fredag, og ingen avganger på lørdager. Tilbudet er altså drastisk redusert. Tidligere var busstilbudet mellom Elverum og Oslo godt. Fra 2001 til 2002 hadde Trysilekspressen hele 14 avganger daglig en veg, sier Sætre.

– I tillegg kjører Elverumsekspressen mellom Elverum og Oslo. Denne har fire avganger daglig og opereres av Vy. Rutene fra Trysilbussen og Elverumsekspressen til Oslo går på hverdager i perioden mellom klokka 08.30 og klokka 17.30. Det vil si at det er umulig å rekke jobb i Oslo med buss. Den siste bussen tilbake igjen fra Oslo til Elverum går klokka 19.50, noe som betyr at det i praksis er svært vanskelig å få med seg kulturarrangementer i Oslo og så ta bussen hjem igjen, påpeker han og legger til:

– Når rutene går en så begrenset tid midt på dagen, sier det seg selv at det er lite aktuelt for mange å ta bussen. Da blir alternativet heller å kjøre egen bil, noe som er stikk i strid med hva som er ønskelig ut fra klima og miljøhensyn.

– Som natt og dag

Det er også vanskeligheter når det gjelder toget. Det er i praksis mulig å rekke til Oslo S før klokka 08.00, men det betinger at man tar Innlandstrafikks buss fra Elverum til Hamar klokka 05.37 og toget videre fra Hamar til Oslo klokka 06.31. Da er ankomst klokka 07.48.

Ønsker man å ta toget hele vegen, er første avgang fra Elverum klokka 07.16. Tilbake fra Oslo er siste avgang med forbindelse til Elverum og Østerdalen klokka 18.34.

– Når man sammenlikner med kollektivtilbudet fra de andre mjøsbyene til Oslo er det som natt og dag. Fra Lillehammer går første tog til Oslo klokka 04.14, fra Hamar klokka 04.21 og fra Gjøvik klokka 04.30. De har også et godt tilbud tilbake igjen på kveldstid. Da går det siste toget tilbake henholdsvis 00.24 til Hamar/Lillehammer og til Gjøvik kl. 23.02, påpeker Sætre.

– Positive signaler fra Vy

Sætre har vært i kontakt med Vy og Boreal, de to selskapene som kjører ekspressbussene til og fra Elverum. Begge kjører på kommersiell basis uten offentlig støtte.

Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, gir uttrykk for at selskapet vurderer å utvide rutetilbudet, men uten å love noe.

– Jeg synes det er lovende at Vy er så tydelig på at selskapet vurderer å utvide busstilbudet Elverum – Oslo. Jeg vil sterkt oppfordre de til å følge opp dette i praksis. Dersom Vy ikke følger opp, håper jeg andre aktører tar ballen, sier Sætre.

Direktetog til Oslo neste sommer

Når det gjelder direktetog til Oslo, har SJ Nord, som trafikkerer Rørosbanen, i lang tid gjort det klart at det er et ønske om å få til det. Neste sommer blir det en prøvesmak i perioden fra 2. mai til 1. september.

Da skal et av de nye togsettene kjøres hele vegen mellom Trondheim og Oslo via Røros, Elverum og Hamar. Sørgående tog får ankomst Oslo klokka 13.02, mens nordgående tog får avgang fra Oslo klokka 14.07.