– Det er ingen tvil om at det skal satses på sykehuset i Elverum, sier Sætre.

– Vedtaket i Helse Sør-Øst slår fast hva sykehuset i Elverum minimum skal inneholde i hovedsykehusmodellen, og det er ikke lite. Vi får et elektivt sykehus med indremedisinske akuttfunksjoner, dagkirurgi, skadepoliklinikk og ny luftambulanse. Det skal etter planen investeres nesten to milliarder kroner i sykehuset i Elverum. Dette er til sammenlikning nesten fire ganger så mye som Helsehuset kostet. Vi blir ett av tre sykehus rundt Mjøsa, og det er ingen tvil om at det skal satses på Elverum sykehus, påpeker han.

– Trenger en fødeavdeling

– På bakgrunn av dette etterlyser jeg større sykehusoptimisme i Elverum! Dette først og fremst blant politikere og fagfolk, som i stor grad dessverre har dyrket det negative rundt Mjøssykehuset. Det kommer vi ingen veg med, og det tjener oss ikke, mener Sætre.

Han tar til orde for at Elverum nå må legge bort nullpluss.

– I stedet må vi bruke alle positive krefter til å samle oss om «elektivt pluss». Det vil si at vi må jobbe for å få enda flere akuttfunksjoner i det elektive sykehuset. Det aller viktigste er å jobbe faglig og politisk for at vi får en fødeavdeling i Elverum. Argumentene for det er sterke! slår han fast.

– Må jobbe for ny drift på Nortura

Like mye positivt har han ikke å si om Norturas vedtak om å avvikle kyllingslakteriet i Elverum.

– Vedtaket om å legge ned slakteriet på Nortura i Elverum er trist og dramatisk for de 127 ansatte og for hele Elverum-samfunnet. Dette er en av de største private arbeidsplassene i kommunen, og slakteriet gir store positive ringvirkninger lokalt, og for de om lag 90 produsentene som leverer til slakteriet. Kommunen og lokalsamfunnet må gjøre det som er mulig for å legge til rette for ny drift på Nortura, uttaler Sætre.

Han mener kommunen raskt må ta en aktiv rolle og bruke lærdommen fra Takeda Nycomed i 2013 (som la grunnlaget for etableringen av Curida) til få på plass et omstillingsprogram.

– Vi må forvente at Nortura tar samfunnsansvar og er villig til å overdra anlegget til nye aktører. Kyllingprodusentene, som har signalisert at de vil ta over slakteriet, må få kommunens fulle støtte, og kommunen må være klar til å bruke virkemidlene den har i blant annet Elverum Kommunale Industribygg (EKI) og Elverum Vekst, påpeker han.