Anbefalingen til Statens vegvesen om gjenåpning av Evenstad bru støttes av Innlandet fylkeskommune som er vegeier.

– Evenstad bru blir i første omgang åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring og trafikkregulering. Dette er som et føre-var-tiltak, hvor sikkerheten økes ved å redusere belastninga. Det er for tidlig å si når brua kan åpnes for ordinær trafikk, det er en prosess som Innlandet fylkeskommune vil kjøre i fortsettelsen. Vi understreker at Evenstad bru er helt trygg for den trafikken som det åpnes opp for nå, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen knyttet til inspeksjoner, beregninger og vurderinger knyttet til de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned 15. august.

– Vegvesenet har gjort en grundig jobb med å beregne hvor stor belastning Evenstad bru tåler. Vi støtter oss på deres vurderinger og anbefalinger når det gjelder hvilke tiltak vi må sette i verk for å kunne åpne brua for vanlig trafikk. Innlandet fylkeskommune kommer tilbake med mer informasjon om hva vi skal gjøre og når det skal skje, sier enhetsleder for spesialproduksjon Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune.

Status for de ferdiginspiserte bruene

  • Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er «friskmeldt» og gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • Norsenga bru på E16 i Kongsvinger er «delvis friskmeldt» slik at den er åpnet for enveistrafikk og med redusert trafikkbelastning. Det samme gjelder nå altså Evenstad bru på fv. 2188, som gjenåpnes onsdag med redusert trafikkbelastning.
  • Flisa bru på fv. 206 er stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før brua kan åpnes igjen. Innlandet fylkeskommune som veieier vil komme tilbake med mer informasjon og framdrift for gjennomføringen av forsterkningstiltakene for Flisa bru.