Fagforbundet Innlandet støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria nå». Vi oppfordrer også alle våre lokale fagforeninger, og kommunestyrer og Innlandet fylkesting om å gjøre det samme.

Moria-leiren er bygget for 3000 mennesker, og huser nå over 20 000. Av disse er flere enn 5000 barn. Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene blir stadig verre. Situasjonen for menneskene i flyktningeleiren utvikler seg nå til en humanitær katastrofe. En katastrofe i vårt nærområde.

De humanitære forholdene i Moria er forferdelige. Det er svært begrenset tilgang på legehjelp og skolegang. Livsnødvendigheter som mat, hygiene og bevegelsesfrihet er mangelvare. Det flyter med kloakk og søppel, og folk bor tett.

Dette er uholdbart i en normal verden, men ekstra ille midt i korona-krisen vi er i, og det kan få katastrofale følger. Det er svært vanskelig å demme opp mot smitte i leirene. Der finnes ikke desinfiserende midler, munnbind eller nok rent vann.

Den 6. april ble det overlevert et opprop til regjeringen om å evakuere barna fra flyktningleiren, og over 46 000 hadde skrevet under. 19 eks-statsråder ber også regjeringen om å bidra.

Andre land i Europa, som Tyskland og Luxembourg, har startet med å hente ut noen.

Barn i leiren driver med selvskading, og de frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på. Dette godtar ikke vi i Fagforbundet Innlandet, som både har tillitsvalgte og medlemmer som jobber med barn.

Den 16. mars brant 6 år gamle Hamed i hjel, den 7. april ble Amanullah på 16 år knivdrept. Hvor mange flere vil det skje slike ting med i Moria?

Vi har plass og vi har hjerter til å ta vår del av ansvaret for at disse barna skal få hjelp. Det vi ikke trenger nå er umenneskeliggjøring og kategorisering av disse barna, at de ikke kan hentes ut fordi de ikke tilhører gruppen med mennesker vi «skal slippe inn». Det er stygt å høre retorikken fra enkelte i denne saken.

Vi har ikke hatt så lav bosetting som vi hadde i 2019 siden 2008, så vi har masse ledig plass og mange kommuner som er villig til å ta mot flere enn IMDI anbefaler hvert år. Det er plass til både kvoteflyktninger og barna i Moria-leiren.

Vi gjentar fra oppropet:

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.

Vi må starte med å hente ut barna, som ikke har omsorgspersoner rundt seg. Deretter må hele leiren evakueres.
Fagforbundet Innlandet ber våre folkevalgte om å minnes solidariteten, og dette utdraget fra «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland:

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!»

Regionstyret i Fagforbundet Innlandet
V/ leder Helene H. Skeibrok