I FARTA: Julie Andrea Tagngen Fløtten leder an i hinderløypa, fulgt av Adam Sørdal Kristiansen, Eirik Undseth-Steigen og Leander Schei Evensen. Helsesjukepleier Sylva Kleppen følger med.
Brynhild Marit Berger Møllersen

Adam fra Elverum tar fireårskontrollen i barnehagen: - Kan jeg få gjøre det en gang til?

Mens fireårskontrollen vanligvis har foregått på Helsestasjonen, gjennomføres den nå istedet i trygge og velkjente omgivelser i barnehagen. Det gjør jobben lettere for helsesjukepleier og hylles av foreldrene. Og unga? De står i kø for å få være med.
Publisert