Igjen er det bekymring rundt fastlegeordningen i Elverum.

Bare for en måned siden ble det meldt om at alt endelig var på stell etter et år med mer eller mindre kaos. Så var det visst ikke helt i boks for alle likevel, det viser seg at det er uenighet rundt hvilken avtale lege Mohammad Osman Shakeel hadde med Elverum kommune.

Eller om han egentlig hadde noen avtale i det hele tatt.

Resultatet er uansett at flere har fått beskjed om at de står på fastlegeliste uten fast lege. Det er ingen betryggende beskjed å få, for å si det mildt.

For dem er det mager trøst i at regjeringa både har satt ned et ekspertutvalg som skal komme med konkrete forslag til forbedringer og styrker ordningen med nesten 700 millioner i neste års statsbudsjett.

Mye har skjedd på helsefronten siden daværende helseminister Gudmund Hernes (Ap) for 35 år siden fikk innført fastlegeordningen.

Mye av det som har skjedd har økt presset på fastlegene. Eldrebølgen har slått inn og flere eldre gir mer sjukdom som må følges opp av fastlegene. Videre kommer det medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at flere pasienter kan behandles utenfor sjukehusene, altså hos fastlegen.

Og kanskje viktigst av alt, samhandlingsreformen som kom i 2012. En større del av behandlingsansvaret ble overført fra sjukehusene til kommunene, altså til fastlegene.

Dersom fastlegeordningen skal fungere slik den er tenkt, trengs det både mer penger, nye rutiner, tanker og løsninger

Situasjonen i Elverum er beskrivende for den situasjonen vi er havnet i. Det er åpenbart at dersom fastlegeordningen skal fungere slik den er tenkt, trengs det både mer penger, nye rutiner, tanker og løsninger. Dette er sjølsagt helt avgjørende for å sikre bedre rekruttering av nye fastleger.

For ingen ønsker seg tilbake til tida da legene hadde ulike avtaler med kommunene, ulik kompetanse, ulik egenbetaling og uten ansvar for bestemte pasienter. Det vil øke forskjellene og gå ut over de mest sårbare.