Problemet med norsk politikk trer mer og mer tydelig fram. Med dagens mandatfordeling går alle rundt og og lurer på hvordan de skal takle kontroversielle saker med klare motsetninger. Sitt rolig og hold mest mulig kjeft ser ut til å være en gjennomgående regel. For all del, ikke ta et klart standpunkt. I mange saker kan dette gå sånn  noenlunde bra, men valget mellom rovdyr og matproduksjon og soner, er ikke en slik sak som kan brukes med Ole Brum taktikk, ja takk begge deler. Dersom Stortinget ikke innser dette og snarest og tørr ta et skikkelig valg mister mange tiltroen til vårt demokrati og vil anse politisk valget som svake og vinglete. Da vet en kanskje ikke hvordan ting kan utvikle seg. Norge og Europa må snart innse at vi er inne i en tid hvor en  må ta klare valg og tørre å stå for de! Må vi snart få en politisk leder som ser at det å være folks tjener må gå forann å være styrinskåt?