Gå til sidens hovedinnhold

– Feil å utestenge partier fra skoledebattene

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) mener alle partier som stiller liste ved stortingsvalget må få muligheten til å stille opp i skoledebatter til høsten.

Da fylkesutvalget nylig behandlet reglementet for skolevalgene, gikk innstillingen blant annet ut på at antallet partier i skoledebattene skulle begrenses til ni, og at partiene som skulle inviteres måtte ha minst en prosent oppslutning ved forrige stortingsvalg.

Etter forslag fra Ap og Sp ble dette endret til:

«Partiene som stiller liste i valgkretsene Hedmark og Oppland inviteres til å delta i debattene, men det er den respektive skole som definerer hvem og hvor mange som kan delta i den enkelte debatten».

– Det ble litt rigid å sette grensen ved ni partier. Bare i fylkestinget er det 10 partier. I et demokrati er det ingen god idé å utestenge noen automatisk. Hvis det blir for mange som melder seg på enkelte av debattene, må det heller reguleres lokalt, sier fylkesordfører Hagen til Østlendingen.

Han mener også det var riktig å stryke kravet om minst en prosents oppslutning ved forrige stortingsvalg.

– Et sånt krav ville jo ekskludere eksempelvis nye partier. Det er udemokratisk automatisk å stoppe noen som står på startstreken i politikken, påpeker han.

Når det gjelder skoledebattene, er det et ønske at yngre politikere skal snakke til skoleungdommen. Derfor lå det inne en formulering om å «unngå drevne stortingsrepresentanter» i debattene. Dette ble også strøket etter forslag fra Ap og Sp.

– Det finnes jo unge stortingsrepresentanter også. Dette må partiene få regulere selv, sier Hagen.

Fylkesutvalget har vedtatt to modeller for skoledebattene/skolevalgene til høsten. Hvilken modell som skal gjelde, er avhengig av smittenivå.

Kommentarer til denne saken