Elverum kommune sin «ulvegruppe» skrev i mai i år et brev til klima- og miljøministeren. Brevet fikk støtte fra samtlige partier representert formannskapet i Elverum, med unntak av MDG og SV. I dette brevet står blant annet: «I praksis har vi om lag hele det nasjonale bestandsmålet innenfor kommunens grenser». Det stemmer ikke. Per mai 2022 er det dokumentert kun 50-52 ulv fra helnorske revirer i Norge, det er ingen ulveflokker med basis i Elverum lenger. Hornmoen-reviret ble i sin helhet nedslaktet under sist ulvejakt. Fraværet av ulvepar eller ulveflokker i Elverum bekreftes i den siste rapporten fra Rovdata i mai 2022. Den slår fast at det for første gang på 25 år ikke er dokumentert en helnorsk ulveflokk i gamle Hedmark fylke. Det er regelrett oppsiktsvekkende, men ikke uventet, etter den skammelige ulvepoltikken norske miljømyndigheter og politikere fører.

Brevet er også i strid med Lov om forvaltningen av naturens mangfold og med de forpliktelsene vi har gjennom Bern-konvensjonen, noe som vil være overordnet andre politiske avtaler som evt. blir inngått. Enkelte politikere i Elverum ser ikke ut til å innse at det grunn til å tro at villmarkspreg og store rovdyr inklusiv ulv er mer positivt enn negativt med tanke på tilflytting og attraktivitet i Elverums-regionen.

Vi forvalter naturen, men vi har ikke eiendomsrett til den. Når det gjelder ulv, er bestanden kritisk truet i Norge og preget av innavl, og en ytterligere reduksjon kan bety at den blir utryddet fra den norske fauna. Ulven spiller en viktig rolle når det gjelder reguleringen av økosystemer. Tap av natur, bit-for bit, hvor naturen gnages fra alle kanter også i Elverum og i Østerdalen er mer alvorlige for befolkningens livskvalitet samlet sett enn at det dukker opp noen ulver. Livskvalitetsaspektet ved industriskogbruk med storstilte flatehogster, 25000 dekar med vindkraftanlegg, firefelts motorvei kraftutbygging, hyttebygging osv., får ikke samme oppmerksomhet som ulven, hverken i Elverum formannskap eller i regjeringen. Belastningen fra disse andre naturtapene eller natursorgen kan faktisk - for en god del mennesker - motvirkes av at truede arter øker i antall. Når det gjelder kommunens attraktivitet for tilflyttere, er det grunn til å tro at villmarkspreg inkl. store rovdyr er mer positivt enn negativt.

Når kommunens maniske ulvemotstandere i politikken setter seg ned for å skrive brev til statsråden må man i det minste kreve at det baseres på etterrettelighet.